Ten čelí obžalobě z šesti trestných činů, a to zneužití pravomoci veřejného činitele, zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby, přečin úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Spolu s ním stanul na lavici obžalovaných také podnikatel z Olešnice, Pavel Pavlík, který se měl na některých činech podílet coby spolupachatel.

Státní zástupce vyjmenoval třiadvacet případů protiprávného jednání obžalovaných, kteří svým jednáním měli způsobit škodu ve výši téměř 1,3 milionu korun. Většinu z této částky, 1,23 milionu korun,  tvoří škoda, kterou obžalovaní způsobili obci Lipnice. Dále poškodili reklamní agenturu a  foto-video ateliér, kterým nebyly některé zakázky zaplaceny.

Slovo pak dostal Ladislav Horký. Četl z papíru připravený projev, ve kterém neopomněl zmínit, že funkci starosty vykonával v letech 2002 - 2010 při zaměstnání, že po něm na Lipnici zůstalo mnoho vykonané práce a realizovaných staveb a že jeho cílem bylo zajišťovat rozvoj obce.

„Připouštím některá pochybení administrativního charakteru, ale osobně jsem se neobohatil. Škoda je vyčíslena nepřesně. Necítím se být vinen v rozsahu šesti trestných činů," vypověděl Horký. Přiznal také, že si nestihl prostudovat svůj spis.

Horký: Nejsem schopen výslechu

Na dotaz soudkyně Hany Doubkové, proč si nestihl přečíst svůj spis, který měl k dispozici už od dubna, Horký odpověděl: „Mám zdravotní problémy, nemohu se dlouho soustředit a nejsem schopen dlouho číst, docházím na psychoterapie," argumentoval bývalý starosta.

S poukázáním na svůj zdravotní stav na závěr své řeči požádal soud o odročení jednání. „Dnes nejsem schopen výslechu," potvrdil Horký.

Soudkyně proto uložila Horkému, aby soudu doložil podrobnou lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu, kterou nechá přezkoumat soudním znalcem.

Obhájce Richard Maleček pak vyjádření Horkého korigoval slovy, že jeho klient se chce hlavního líčení účastnit a chce před soudem vypovídat, nicméně s ohledem na zdravotní indispozici svého klienta požádal soud o odročení jednání.

Obhájce podnikatele Pavlíka s návrhem souhlasil, právní zástupce obce Lipnice rovněž, a tak soudkyně Hana Doubková konstatovala, že soudu nezbývá než žádosti vyhovět a odročila hlavní líčení na 18. září.

Machinace s fakturami

Druhý obžalovaný, podnikatel Pavlík, se tak ani ke vznesené obžalobě nestihl vyjádřit. Státní zástupce mu klade za vinu, že ve spolupráci s Ladislavem Horkým vystavoval účelové faktury za práce či služby pro obec, které nebyly nikdy provedeny. Horký je potom měl zařazovat do účetnictví obce a proplácet buď hotově z pokladny, nebo převodem na účet jiné osoby, ke kterému měl dispoziční práva. V některých případech si peníze měl posílal na svůj osobní účet.

V dalších případech měl Horký vystavit falešné faktury například za právní služby, které měla pro obec vykonat jistá advokátka z Prahy. Ta ale ve skutečnosti Lipnici žádné právní služby neposkytla a žádnou fakturu, která se v účetnictví obce objevila, nevystavila. Jednalo se o falzifikát, zhotovený podle obžaloby právě bývalým starostou.

Značnou škodu údajně způsobil bývalý starosta své obci v případě nákupu pozemků v lokalitě Hájek.

Čachry s pozemky v lokalitě Hájek

Přestože si byl tehdejší starosta vědom, že obec nemá na nákup pozemků dostatek financí, uzavřel s investorem Miroslav Černým smlouvu, a to bez vědomí zastupitelstva. Podle této smlouvy měl Černý v dubnu roku 2007 zaplatit obci dva miliony korun jako zálohu na nákup pozemků v lokalitě Hájek. Tehdejší starosta Horký však prý peníze od investora použil na platbu běžných provozních výdajů obce a na příspěvek pro základní školu a závazek daný investorovi nesplnil. Když se Černý domáhal vrácení zálohy, zaplatil mu Horký do ledna 2009 jen asi půl milionu korun. Zbylých 1,5 milionu zaplatil Horký ze státních dotací, které obec získala na krytí výdajů z titulu investiční výstavby.

Úvěrového podvodu se měl Horký dopustit tím, že v žádosti o úvěr ve výši 1,3 milionu korun uvedl nepravdivé informace a zatajil bance skutečnost, že se obec zavázala nepřijmout úvěr v jiné bance, než u které měla vedený běžný účet.