Dvoučlennou posádku měli spoutat a zanechat v nákladovém prostoru dodávky.

Jedním z klíčových důkazů obžaloby byly pachové stopy Lopojdové a Patskana, které se našly na místě činu. Jenže obžalovaný pár během soudního procesu předložil důkazy, že byl v době činu na dovolené v Rusku. Prokázali to například účtenkami a fotografiemi z dovolené. V den spáchání činu navíc přecházeli hranice na jihu Ruska, o čemž svědčí záznam pasové kontroly. Proto soud nakonec konstatoval, že se nepodařilo prokázat, že by loupež spáchali obžalovaní.

Logický řetězec událostí

„Obžaloba spočívala na nepřímých důkazech (pachové stopy), kdy není možné tento důkaz přijmout bez toho, aniž by tvořil logický řetězec událostí na sebe navazujících v souvislosti s jinými důkazy," zdůvodnila rozsudek mluvčí Krajského soudu v Brně Simona Tesařová.

Obhájkyně obžalovaného páru Helena Martiňáková z Prahy Deníku řekla, že tento případ zpochybňuje kriminalistickou metodu pachové identifikace jako takovou.

„Byla jsem přesvědčená, že se případ ani nedostane k soudu, protože jsme hned na začátku vyšetřování předložili jasné důkazy, že klienti byli v době činu na dovolené, proto nemohli být na místě činu. Vždycky jsem si myslela, že je identifikace pachových stop spolehlivá metoda, ale nyní už si to nemyslím a pochybuji o její spolehlivosti. Opravdu nevím, co si o tom mám myslet," míní Martiňáková.

Srovnání pachových stop (konzerv, pozn. autora) vyhodnocují speciálně cvičení psi. Podle obhájkyně mohl být pes vědomě či nevědomě ovlivněn psovodem, nebo byla celá identifikace zmanipulovaná či jinak ovlivněna.

Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce Jiří Morava ještě zvažuje odvolání. „Zatím se k rozhodnutí soudu nebudu vyjadřovat. Případ ještě nekončí. Jakmile dostanu písemné vyhotovení rozsudku, zvážím další postup," uvedl Jiří Morava. O vině obžalovaných je ale přesvědčen a alibi s dovolenou jsou podle něj falešné a dopředu připravené.

Kromě pachových stop předložila obžaloba například hlasovou identifikaci či informace z počítače, které se týkaly zbraní, ale podle obhajoby ani tyto důkazy nemohly u soudu uspět, protože byly buď znehodnoceny postupem vyšetřovatelů, či jinak zmanipulovány. Na místě se nenašly žádné přímé důkazy, například DNA, daktyloskopické, trasologické stopy či kamerové záznamy, které by přímo s činem spojovaly ukrajinský pár. Detektivové podle obhájkyně začali pár stíhat v listopadu 2014.

„Pan Patskan tehdy ve vězení navštěvoval známého, který byl podezřelý z jiné loupeže, ale nikdy z ní nebyl obviněn. Vyšetřovatelé z toho vydedukovali, že by Patskan mohl spáchat loupež ve Stříteži, proto jemu a jeho manželce odebrali pachové stopy, a světe div se, ony se shodovaly s těmi z místa činu," nastínila obhájkyně Helena Martiňáková.

Přestože v případu loupeže padl zprošťující verdikt, bude kromě státního zástupce zvažovat odvolání i obhajoba. Andrej Patskan byl totiž kromě loupeže ještě obžalován z pěstování marihuany. Za zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a jedy si Patskan odnesl čtyřletý nepodmíněný trest. Proto i nadále zůstává ve vazbě. V průběhu trestního řízení žádal několikrát o propuštění z vazby, ale soud jeho žádost vždy zamítl. Z reakcí žalobce i obhajoby je velmi pravděpodobné, že se zamotaným případem bude ještě muset zabývat Vrchní soud v Olomouci.