Byl uznán vinným ze zločinu znásilnění. Mladík se také musí podrobit ambulantní sexuologické léčbě a musí být pod dohledem probačního a mediačního pracovníka. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně na místě podala odvolání. Naopak obžalovaný se svého práva na odvolání přímo v soudní síni vzdal.

„Lojek 2. června letošního roku znásilnil v lese ženu středního věku z Havlíčkobrodska. Nejprve s ní konverzoval a následně jí nabídl sex za peníze, což žena odmítla, a snažila se odejít," uvedla v obžalobě státní zástupkyně Zdeňka Tománková s tím, že Lojek ženě následně zastoupil cestu a požadoval po ní orální sex a také to, aby mu ukázala ňadra. „To žena opět odmítla, načež jí obžalovaný sáhl do rozkroku a na prsa. Poškozená si uvědomila, že v okolí v tu dobu nikdo není a že se tudíž nedovolá pomoci. Obžalovaný přitom na ni stále naléhal a požadoval orální sex. Poškozená mu tedy nakonec vyhověla. Lojek ženu následně ještě kousek doprovodil a pak odešel," doplnila Tománková.

Roman Lojek se u soudu částečně doznal a potvrdil, že k činu došlo, avšak celou situaci vnímal trochu jinak.

„Chodím pravidelně běhat. Mám rád přírodu. Když jsem seděl na lavičce, všiml jsem si paní, která kolem mě procházela. Připojil jsem se k ní a začal jsem s ní mluvit. Nevím proč, ale po chvíli jsem se jí zeptal, zda by nechtěla sex," hájil se a podotkl, že ho žena samozřejmě odmítla a řekla mu, ať navštíví nějaký noční klub. „Chvíli jsme pokračovali po cestě spolu, pořád na mě mluvila a na něco se mě ptala, přičemž to vyprávěla s úsměvem. Zeptal jsem se jí, zda by mi ukázala prsa a zda si na ně mohu sáhnout. Usmála se, takže jsem neviděl důvod, proč bych nemohl," četl obžalovaný předem připravenou řeč.

Nakonec si prý lehl do trávy a k orálnímu sexu došlo. „Poté jsem se jí zeptal, zda se nechce sejít i zítra. Opět se na mě usmála. Rozhodně se ale stydím za to, co jsem udělal," řekl mladík.

Poškozená však ve své výpovědi u soudu ozřejmila, proč se na něho usmívala.

„Měla jsem hrozný strach. Viděla jsem, že má naprosto nepřítomný pohled, byl úplně mimo. Snažila jsem se na něj co nejvíce mluvit, aby se zklidnil. Přitom jsem pořád šla a mířila ven z lesa a doufala, že potkám nějaké turisty, což se bohužel nestalo," uvedla svědkyně, která během výpovědi stále plakala. „Hlavou mi neustále běželo, že se mi hlavně nesmí nic stát, snažila jsem se chovat přátelsky, ale on na mě pořád naléhal a pak po mně vyjel. Musela jsem mu vyhovět," popsala žena s tím, že má noční můry a nepříjemné zážitky se jí neustále vracejí. Obžalovaný ji také řekl, že kdyby nepotkal ji, počkal by si na jinou.

U soudu vyšlo najevo, že mladík v loňském roce obtěžoval jinou starší ženu, které nabízel za sexuální služby peníze. Také ona v úterý vypovídala u soudu.

„Seděl na lavičce a pak mě doprovázel. Z ničeho nic mi nabídl sex za deset tisíc korun. Vyhrožovala jsem mu, že zavolám policii, tak odešel. Později mě však oslovil znovu, zavolala jsem proto policii. Bylo to velmi nepříjemné a do dnešní doby mám strach. Už nemám ten pocit bezpečí," nechala se slyšet poškozená.

Obžalovaný se hájil tím, že má rád starší ženy, a opa-kovaně uznal, že by se měl sexuologicky léčit. Tento závěr potvrdil rovněž znalec z oboru sexuologie Jan Zbytovský. Podle něj je Lojek sexuálně nevyzrálý.

„Chybí mu empatie, neumí navazovat kontakty normálním způsobem a chce uspokojit své sexuální potřeby bez ohledu na ostatní. Obžalovaný vykazuje také rysy stalkingu a skryté agrese. Pokud se nebude léčit, mohlo by to vést až k sexuální deviaci. Jeho intelektové schopnosti jsou rovněž lehce podprůměrné," přečetla ze znaleckého posudku soudkyně Hana Doubková.

Státní zástupkyně ve své závěrečné řeči považovala jednání obžalovaného za zcela prokázané. „Použil nátlakové jednání, které směřovalo k dokonání orálního sexu. Roman Lojek také nemá náhled na své chování, vše bagatelizuje, až zesměšňuje. Sice připouští, že by se měl léčit, ale i podle znalce vykazuje prvky skryté agrese. Proto navrhuji nepodmíněný trest nad dolní hranicí zákonné trestné sazby," zdůraznila Tománková.

Obhájkyně obžalovaného Jitka Michálková naopak poukázala na polehčující okolnosti.

„Obžalovaný již od začátku spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení a částečně se i doznal. Dosud nebyl trestaný, nepoužil sílu či jiné fyzické násilí. Mohl vnímat, že k sexuálním praktikám došlo dobrovolně. I podle znalce totiž nemá náhled na svoji sexualitu a má snížené ovládací schopnosti. Pokud bude uznán vinným, navrhuji trest na spodní hranici trestné sazby s podmíněným odkladem a delší zkušební dobou," řekla Michálková.

Obžalovaný ve své závěrečné řeči pouze zopakoval, že se chce léčit.