Na peněženku na střeše zapomněl a s autem odjel. Po ujetí tří set metrů si muž na peněženku vzpomněl, zastavil a zjistil, že peněženka na střeše auta není. Vrátil se tedy zpět po trase, kudy projížděl, ale peněženka nikde již neležela. Muži tak vznikla škoda kolem jedenácti tisíc korun.

Policisté ze Světlé nad Sázavou případ zadokumentovali a okolnosti nadále prověřují. Samozřejmě je možné, že peněženku někdo našel a neodevzdal. V tom případě ho podle policistů čekají velké nepříjemnosti. "Nalezené věci je nutné odevzdat nebo vrátit majiteli. V případě, že si někdo přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se do jeho moci dostala nálezem, omylem nebo jinak bez svolení oprávněné osoby, dopouští se přečinu zatajení věci, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. V případě, že si nálezce přisvojí věc nižší hodnoty, jedná se o přestupek proti majetku," upozorňuje možného nepoctivého nálezce Stanilsva Miláčková, mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina.