Z nemocnice ho ale odvážela ještě v horším stavu – zmateného, dehydratovaného s hlubokými proleženinami.

Šárka Miláčková napsala na nemocnici stížnost, zaslala ji také Deníku, kterému poskytla lékařské zprávy o stavu svého tchána včetně fotodokumentace.

„Proleženiny jsou, jak známo problém většiny starých, dlouhodobě ležících lidí, ale přece při dnešních znalostech medicíny není nutné nechat dojít až k odumírání tkání," posteskla si paní Šárka.

Dehydratace

Její tchán, František Miláček (narozen 1935) si v červnu zlomil nohu, operován byl v havlíčkobrodské nemocnici na ortopedii. „Poté byl převezen do nemocnice v Háji u Ledče na rehabilitaci. Ovšem v nemocnici Háj se nemohlo rehabilitovat, bylo nám sděleno, že to děda odmítá, protože prý ho bolely paty. Ošetřující lékař nám řekl, že dostal antibiotika a že se to zlepšilo," popsala začátek příběhu Miláčková s tím, že u jejího tchána byla diagnostikována stařecká demence a Alzheimer. „Když jsme přišli na návštěvu, byl bez sebe. Zjistili jsme, že je silně dehydratován. Přece když zdravotnický personál o jeho diagnóze věděl a venku bylo vedro přes 30 stupňů, měl dohlédnout na stálý přísun tekutin, buď pitím, nebo kapačkou," zdůraznila paní Šárka. Proto nechala svého tchána rychle převézt do Alzheimer centra Filipov. „V úterý 4. srpna jsme ho převezli do Filipova, o den později nám oznámili, že tchán byl převezen do nemocnice Čáslav, neboť jeho proleženiny byly v takovém stavu, že lékaři uvažovali o amputaci, poté byl tchán převezen do Léčebny dlouhodobě nemocných v Čáslavi (LDN), kde, jak se mi zdá, složitě napravují pochybení nemocnice Háj," povzdechla si Miláčková.

Ta, jak upřesnila, žádá o prošetření celého případu, zda nebyla zanedbána povinná péče. „Obávám se, že kdyby se takto někdo choval ke zvířeti, měl by na krku trestný čin týrání, ale tohle je tatínek, manžel a hlavně člověk," podotkla šokovaná paní Šárka, která, jak dodala, se domnívá, že u jejího tchána nebylo v Háji v pořádku ani podávání léků.

Rozsáhlé dekubity

Dnes je osmdesátiletý František Miláček podle jeho snachy hospitalizován v čáslavské LDN, kde se těší zdraví a stavu přiměřeně jeho věku.
Šárka Miláčková poskytla Deníku i podrobné lékařské zprávy z nemocnice Čáslav i Alzheimer centra Filipov. Podle zprávy z Filipova byl při přijetí pacient unavený až apatický, paty obou dolních končetin byly zavázané a byl z nich cítit zápach. „Při převazu byly zjištěny rozsáhlé dekubity obou pat, pacient měl otlaky na malíkové hraně nohy levé dolní končetiny, zarudlý zevní kotník levé dolní končetiny a dekubit na zádech v křížové oblasti. Dekubity jsme ukázali doktoru Petrikovičovi, který byl v Alzheimer centru přítomen. Upravil celkovou léčbu pacienta, zavedl mu permanentní katetr a doporučil převaz na chirurgické ambulanci Městské nemocnice Čáslav, eventuálně hospitalizaci. Pacient dobře přijímal tekutiny, ale nebyl schopen sám pít," popsala stav pacienta při příjmu vrchní sestra Alzheimer centra Filipov Marie Koutová. Ta zprávu o zdravotním stavu osmdesátiletého Františka Miláčka vypracovala na žádost rodiny.

Podle přednosty chirurgie Městské nemocnice Čáslav Jana Spáčila byl osmdesátiletý František Miláček hospitalizován 5. srpna. „Převezen z Alzheimer centra s gangrénou obou chodidel a dekubitem kříže. Celkový stav byl velmi špatný, proleženina v oblasti kříže byla o rozměrech 15 x 10 centimetrů, byla zjištěna zapáchající gangréna obou chodidel v oblasti pat," popsal primář Spáčil. S ohledem na špatný zdravotní stav nebyl pacient podle primáře operován, byla u něho provedena pouze konzervativní léčba. „V celkově dobrém stavu byl převeden na LDN Čáslav k další léčbě a kontrole," podotkl primář. Stejně tak lékařská zpráva z LDN Čáslav potvrzuje, že pacient měl při příjmu zjištěny četné proleženiny.

Nemocnice Háj u Ledče, kde byl František Miláček léčen, je součástí společnosti Vysočinské nemocnice. Jednatelka společnosti Eva Pešková vyjádřila lítost nad zdravotním stavem pacienta ovšem s ohledem na zákon o zdravotních službách a zákon o ochraně osobních údajů nemůže sdělit bližší podrobnosti o hospitalizaci tohoto pacienta.

„Stížnost paní Miláčkové jsem ihned řádně prověřila a musím konstatovat, že jak v tomto případě, tak i obecně, Vysočinské nemocnice dodržují všechna pravidla léčby lege artis. Vážíme si našich pacientů a všem poskytujeme stejně kvalitní zdravotní péči. Naše zdravotnické zařízení se v současné době připravuje pod dohledem zkušených auditorů z auditorské firmy k získání certifikace kvality léčebné péče. Jen měsíc před přijetím pacienta do našeho zařízení proběhla na pracovišti též Nemocnice Ledeč-Háj náhodná a neohlášená dvoudenní kontrola pracovní skupiny Kanceláře Veřejného ochránce práv v rámci jejich systematických návštěv LDN, která zjistila citlivý přístup k pacientům a hodnotila léčebnu jako nadprůměrnou v poskytované péči. Někdy i přes maximální snahu všech pracovníků se zdravotní stav pacientů nemusí vyvíjet podle našich přání a tužeb. Rozumím v tomto ohledu rodině, nicméně nejsme si vědomi žádného pochybení v poskytování zdravotní péče v tomto případě," konstatovala jednatelka.

Přítěž pro personál?

Etika a kvalita péče o pacienty v LDN je velmi ožehavé téma, kterým se zabývá i Svaz pacientů ČR, který zkušenosti jednotlivých pacientů léčeben nebo jejich blízkých předává Ministerstvu zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám. Zkušenosti příbuzných jednotlivých pacientů jsou vesměs negativní. Podle jejich názoru je pacient LDN pro personál přítěží.

„Moje zkušenost s LDN ve mně vzbuzuje domněnku, že se LDN staly takovým odkladištěm pacientů, s nimiž si na běžném oddělení nevědí rady a překážejí tam. Možná to není všude, ale já jinou zkušenost nemám. Mimochodem moje stížnost byla po třech letech vyhodnocena jako oprávněná a já nyní hodlám celou věc konzultovat s právníkem," vyjádřila se například Olga Vajgrtová z Českého Brodu, poté, co v LDN zemřela její matka, které nebylo ani 60 let.

Podle zdravotníků je péče o dlouhodobě nemocné a pacienty v paliativním stadiu velice náročná fyzicky i psychicky. Ošetřující personál trpí často syndromem vyhoření a kvalita péče v LDN závisí nejen na technicko-materiálním vybavení, ale i na osobnostních předpokladech, odbornosti a zručnosti těch, kteří ji zabezpečují.

Například nemocnice v Jihlavě otevřela jako první nemocnice v ČR oddělení paliativní péče. Paliativní péče byla doposud poskytována ve specializovaných zařízeních, a sice v kamenných hospicích. Kamenné hospice jsou ve všech krajích kromě Kraje Vysočina. Liberecka a Karlovarska. Ambice nahradit na Vysočině neexistující stálý hospic má například občanské sdružení Hospicové hnutí – Vysočina, které poskytuje domácí hospicovou péči. Oddělení paliativní péče jihlavské nemocnice bude tuto domácí hospicovou péči doplňovat a uspokojovat tak další část rostoucí poptávky po paliativní medicíně. „Jsem rád, že se jihlavské nemocnici podařilo dotáhnout tuto aktivitu do konce. Je předpoklad, že paliativní lůžka budou zřizována i v dalších nemocnicích Kraje Vysočina," uvedl Jiří Běhounek.