V pátek byla totiž nedaleko Modlíkova u Přibyslavi ve volné krajině nalezena zřejmě otrávená kočka a u ní ještě dýchájící káně. Další již mrtvé káně se zbytky masa v zobáku pak bylo objeveno asi o sto metrů dále.

„Neprodleně jsme kontaktovali policii, oddělení kriminální služby, a společně jsme vyjeli na místo. Zde jsme převzali jedno uhynulé a jedno ještě živé káně a také pravděpodobně otrávenou kočku. Těla byla uložena na inspekci. Budou předána k vyšetření Státnímu veterinárnímu ústavu. Živé káně skončilo v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde se ho pravděpodobně podařilo zachránit. Nyní je pták umístěn v záchranné stanici Pavlov," přiblížil případ Vítězslav Novák, ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Káně lesní je druhem ohroženým vyhynutím. Nařízením komise EU jsou dravci zařazeni do kategorie nejpřísněji chráněné. Již usmrcení jednoho exempláře druhu zařazeného do této kategorie může být trestným činem.