Jde o zaměstnance tří firem, technický dozor a lidi, kteří měli dohlížet na bezpečnost práce. Zahájení trestního stíhání konkrétních osob je výsledkem ročního policejního vyšetřování, jehož součástí byly rozsáhlé znalecké posudky.

„Vyšetřovatel případu tyto osoby viní z toho, že z nedbalosti způsobili obecné nebezpečí a spáchali takový čin tím, že porušili důležitou povinnost vyplývající z jejich zaměstnání, postavení nebo funkce, a způsobili takovým činem těžkou újmu na zdraví a smrt. Obviněným hrozí až deset let vězení," informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Původní most, který měla firma Bögl a Krýsl za úkol rozebrat a postavit nový, se tehdy zřítil na šest dělníků. Jednomu se podařilo včas utéct, dalšího se záchranářům podařilo ze sutin vyprostit. Jeden Slovák a tři Češi byli na místě mrtví. Za pádem mostu je s největší pravděpodobností narušení statiky a špatná komunikace mezi firmami.

„Z výslechů svědků i ze závěrů rozsáhlých znaleckých posudků z oboru stavebnictví vyplynulo, že stavební práce, při nichž se zřítil opravovaný most, nebyly řízeny v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a v průběhu prací nebylo zajištěno dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce," vysvětlila Čírtková.

Na posun ve vyšetřování netrpělivě čekali i pozůstalí po obětech neštěstí. Ti v pátek do Vilémova přijeli, aby položili květiny a uctili památku svých příbuzných přímo na místě tragédie. „Hlavně by mne zajímalo, kdo dovolil, aby se něco takového stalo. Kde tehdy byli ti, kteří byli za stavbu zodpovědní. Doufám jen, že nebude další rok trvat, než se to dostane k soudu," reagovala matka jednoho z mrtvých dělníků Olga Hadačová.

Policie ve včerejší zprávě uvedla, že mezi obviněnými jsou zaměstnanci stavebních firem, které se na stavbě podílely, zástupci investora a osoby, které měly na starost dohled nad dodržováním bezpečností práce v průběhu stavby. Investorem stavby byl Kraj Vysočina, zakázku na opravu silnice a tří mostů mezi Golčovým Jeníkovem a Chotěboří za více než dvě stě milionů korun vyhrálo konsorcium firem Strabag a M-Silnice.

Proč to spadlo?

Podle informací Deníku byli obviněni dva pracovní z firmy Strabag, dva pracovníci firmy M-Silnice včetně hlavního stavbyvedoucího a dva pracovníci subdodavatelské firmy Bögl a Krýsl. Většinou jde o vedoucí pracovníky a stavbyvedoucí.

„Firmu policie dosud nekontaktovala. Není nám znám obsah trestního spisu ani podrobnosti ze sdělení obvinění. Po nahlédnutí do spisu, se k tomu vyjádříme," řekl právní zástupce firmy Bögl a Krýsl Radek Ondruš. Podle něj je délka vyšetřování přiměřená a odpovídá složitosti stavby a případu.

„K závěru policie se nemůžeme vyjadřovat, protože jsme s nimi nebyli seznámeni. Stejně tak se nemůžeme vyjadřovat k případnému obvinění našich pracovníků, protože jde o fyzické osoby, a tyto informace spadají do sféry ochrany osobnosti," uvedla k obvinění mluvčí společnosti M-Silnice Irena Bubeníková.

Dále byli také obviněni dva lidé, kteří měli zajišťovat bezpečnost práce. Jde o Martina Vodáka a Marii Hubkovou z Pelhřimova. „Případ je stále v šetření, proto se k tomu nyní nechci vyjadřovat," reagovala Hubková.

Obvinění dostali i lidé na technický dozor – František Lízal a úřednice Kraje Vysočina Irena Šedová z Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Obvinění úřednice překvapilo krajského náměstka pro dopravu na Vysočině Libora Joukla. „Jejím úkolem u velkých projektů je především dohlížet na to, aby fakturám odpovídal objem provedených prací," uvedl Libor Joukl.

Rozsah obvinění překvapil také právníka Ondruše, který očekával, že mezi nimi bude například i pracovník odpovědný za odbagrování jednoho z opěrných valů klenbového mostu nebo projektanti.

„Podle rozsahu obvinění, které naznačujete, zvolili vyšetřovatelé v této kauze zcela odlišný přístup, než například v případu pádu mostu ve Studénce. Tam jsme se snažili, aby kromě dělníků byli také odstíháni lidé zodpovědní za technický dozor ze strany investora a na bezpečnost práce," podotýká Radek Ondruš.

Správní řízení s firmami Bögl a Krýsl a Strabag vede také Oblastní inspektorát práce 
v Českých Budějovicích. Firmám hrozí pokuta až dva miliony korun.

Na otázku, proč museli dělníci starý most postupně rozebírat, ale nemohli ho strhnout a suť odvézt, zatím nikdo uspokojivě neodpověděl. „Podle mne je to také jedna ze zásadních otázek, proč někdo takto riskantní demolici neprojektoval," míní Radek Ondruš.