Soudce Holík vše vysvětlil v rozhodnutí. „Vzhledem k absenci popisu tragických následků a odvolání státní zástupkyně, které nesměřovalo do výroku o vině, ale pouze do trestu, nám nezbylo, než použít mírnější právní kvalifikaci, a tím pádem uložit i tomu odpovídající nižší tresty,“ uvedl soudce.

Čtveřice stavbyvedoucích Juraj Nosko, Michal Hejkal, Milan Macura a František Lízal byla proto uznána vinnou pouze z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Všichni dostali trest na jeden a půl roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let. Zdeněk Drtina byl obžaloby zproštěn. Rozsudky jsou pravomocné. Odsouzení si mohou podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, což je mimořádný opravný prostředek, který nemá vliv na pravomocné rozhodnutí.

Výsledek soudu je svým způsobem paradoxní, protože státní zástupkyně se odvolala právě proto, aby obvinění dostali přísnější tresty než u soudu v Havlíčkově Brodě. Všech pět bylo loni v srpnu odsouzeno ke dvěma letům s podmínkou na dva roky za zločin obecného ohrožení se sazbou od tří do deseti let.

V kauze tragického pádu mostu ve Vilémově padlo nové trestní oznámení.
Nové trestní oznámení na projektanty: kauza pádu mostu ve Vilémově pokračuje

Podle žalobkyně Zdeňky Tománkové šlo ale o příliš mírné tresty pod spodní hranicí trestní sazby. Jenže zásadní chyba soudu v Havlíčkově Brodě způsobila opak, a tak stavbyvedoucí odešli s nečekaně mírnými tresty. Naopak už dříve odsouzení Josef Spour a Roman Bednařík byli odsouzeni za přísnější právní kvalifikaci k trestu na tři roky s podmínkou na čtyři roky. Spour a Bednařík tak byli vlastně jediní, kteří dostali trest za to, že mají na svědomí smrt čtyř lidí. Zbylá čtveřice byla odsouzena za pochybení, která vedla k pádu mostu.

Státní zástupkyně, která byla přítomna veřejnému zasedání u pardubického soudu, nechtěla na otázky novinářů odpovídat a od soudu spěšně odešla.

Čtveřice odsouzených podle odvolacího soudu nerespektovala projektovou dokumentaci jako celek. Soustředila se pouze na dílčí postup, aniž by brala dokumentaci jako celek. „Z toho pak pramenily chyby, které obžalovaní udělali, když nerozpoznali nebezpečí, které na stavbě hrozilo,“ upozornil Holík.

Obžalovaní čekají na rozhodnutí soudu.
Pád mostu ve Vilémově: krajský soud zpřísnil tresty dvěma stavbyvedoucím

Obžalovaní i jejich obhájci se po celou dobu procesu snažili svalit vinu na projektanty.„Podali jsme trestní oznámení na dva projektanty z Brna, kteří jsou podle našeho názoru zodpovědní za chybně napsaný postup prací, kterého se stavbyvedoucí drželi,“ řekl u soudu překvapivě obhájce Jan Boltnar. Soudce Holík měl k názoru obhájců výhrady. Podle něj projektant jasně upozornil na nebezpečí, které během rekonstrukce mostu hrozilo.

Most ve Vilémově spadl 4. září 2014. V roce 2016 byla podána obžaloba. První rozsudek, kterým bylo devět obžalovaných zproštěno viny a jeden odsouzen, padl v roce 2018. Josefa Spoura tehdy poslal soud na čtyři roky do vězení. Následovala série odvolání. Postupně byli celkem čtyři obvinění viny zproštěni, nebo bylo jejich trestní stíhání zastaveno.

V úterý 21. března padl v pořadí třetí verdikt. Pravomocně soud odsoudil šest z deseti obviněných. Příčinou pádu mostu bylo to, že dělníci začali odtěžovat zeminu na jedné straně mostu dřív, než ho stačili celý podepřít. Od tragédie k pravomocnému rozhodnutí soudů uplynulo více než osm a půl roku.