Výslechy začaly 27. října. Postupně byli předvoláni všichni obvinění. Včera dopoledne měl být vyslechnut hlavní stavbyvedoucí František Lízal. Jako poslední by měl k výslechu přijít zítra Martin Vodák z Pelhřimova, který byl s další obviněnou Marií Hubkovou odpovědný za bezpečnost práce.

Podle informací Deníku někteří z obviněných odmítli vypovídat. Někteří vyšetřovateli pouze řekli svůj pohled na věc, ale už odmítli odpovídat na otázky.

„S ohledem na nejasnosti ve znaleckém posudku, který je základním podkladem pro zahájení trestního stíhání, využili klienti svého práva a výpověď neposkytli," řekl Deníku obhájce dvou obviněných z firmy Bögl a Krýsl Vladislav Kusala.

Dozorující státní zástupkyně navíc zamítla všechny stížnosti obviněných proti zahájení trestního stíhání.

„Mohu potvrdit, že naše stížnost byla zamítnuta. S obviněním, tak jak je formulováno, nesouhlasíme. Rozsah odpovědnosti mých klientů na tom, co se stalo, totiž vnímáme trochu jinak než policie," vysvětlil Vladislav Kusala.

Diskutabilní závěry znaleckého posudku

Obhájce má navíc výtky ke klíčovému znaleckému posudku. Ten vypracovala Stavební fakulta při Vysokém učení technickém v Brně. „Závěry posudku jsou pro mne diskutabilní. Domnívám se, že nevystihují situaci, a mám pochybnosti o správnosti volby znaleckého ústavu z pohledu specializace. Hodnotí totiž i otázku bezpečnosti práce, a to jim nepřísluší. Bezpečnost práce je totiž samostatná specializace," míní Kusala.

Podstatou obvinění podle obhájce je, že došlo k zanedbání některých povinností, souvisejících právě s bezpečností práce. „Znalci musí kromě otázky, proč most spadl, řešit i otázku organizace a bezpečnosti práce a zjistit, jaký to mělo vliv na pád mostu. Podstatnou otázkou bude i to, zda by most spadl za předpokladu, že by bylo dodrženo všechno, co si lze představit," naznačil směr obhajoby Vladislav Kusala.

Vyšetřování celé tragédie, která se stalo loni 4. října a při níž zemřeli čtyři dělníci, je stále na počátku.

Po ukončení výslechů všech obviněných přijdou na řadu výslechy svědků a znalce. Důležitým svědectvím bude mimo jiné i výpověď bagristy, který odtěžil zeminu u paty mostu. Právě kvůli narušení statiky staré klenby se s největší pravděpodobností most zřítil. Dělníci pod mostem měli za úkol klenbu podepřít systémem dřevěných kůlů. To však nestihli.