Co bude dál s pobočkou, která se prakticky od začátku potýká s personálními problémy a její existenci nebylo nakloněno ani bývalé vedení krajského soudu?

Po pátečním jednání nového vedení KS je o budoucnosti jihlavské pobočky zase o něco jasněji. Minimálně pro příští dva roky se na tristním stavu příliš nezmění.

„Ve vztahu k trestnímu úseku sděluji, že v letošním roce, respektive ve výhledu dalších dvou let se nepočítá s výkonem trestní agendy na uvedené pobočce, čili v tomto směru nedojde oproti současnému stavu k žádným změnám. Ve vztahu k agendě civilní odvolací pak uvádím, že je tu záměr navýšit počet soudců na šest a vytvořit dva odvolací senáty pro tři okresní soudy v obvodu pobočky," tlumočila stanovisko Milana Bořka, předsedy krajského soudu v Brně, jeho mluvčí Lenka Smutná – Polachová. Milan Bořek loni v říjnu převzal vedení KS po Jaromíru Pořízkovi.

Neřeší odvolání v trestních kauzách

Jihlavská pobočka, pod níž spadají soudy v Třebíči, Jihlavě a Žďáru nad Sázavou přestala před časem zcela řešit odvolání v trestních kauzách. Lidé, kteří jsou odsouzeni pro jakýkoli trestný čin a proti rozsudku okresních soudů se odvolají, musejí cestovat do Brna. Totéž už nějakou dobu platí i u civilních sporů u Okresního soudu v Třebíči. Jihlavská pobočka tak v současné době řeší pouze odvolání v civilních věcech ze soudů v Jihlavě a Žďáru nad Sázavou. Nyní nejvíce zatěžují všechny soudy exekuční řízení. Na jihlavskou pobočku jdou všechna exekuční řízení ze zmiňovaných tří soudů.

„V současné době je na pobočce pět soudců. Veškerou agendu nyní řeší pouze jeden senát," podotkl soudce Jaroslav Mádr, který je dočasně pověřen vedení pobočky v Jihlavě po Tomáši Lichovníkovi, který se stal loni ústavním soudcem.

Také Jaroslav Mádr vidí budoucnosti pobočky spíše skepticky. „Plnohodnotná pobočka je z říše snů. Za sedm let se nám nepodařilo obsadit dostatek soudců, tak proč by to mu mělo být dohledné době jinak," míní soudce Mádr.

Problémem podle něj není to, že by nebyl ze strany soudců zájem o práci v Jihlavě, ale fakt, že se na místa těchto zájemců nedaří sehnat náhradu.

Když v květnu 2007 stříhali politici pásku při otvírání justičního areálu v Jihlavě, sršeli optimismem.

„Kraj Vysočina bude do budoucna maximálně prosazovat, aby se lidem v našem kraji dostalo té nejlepší justiční péče," pronesl například tehdejší hejtman a dnešní senátor a krajský zastupitel Miloš Vystrčil.

Po letech je Miloši Vystrčilovi jasné, že se tato slova naplnit nepodařilo.

„Reforma veřejné správy neprobíhá, tak jak by měla a jak bylo slibováno. Považuji to za chybu. Všichni víme, že se v Brně proinvestovalo zbytečně mnoho peněz za megalomanské justiční sídlo, místo toho, aby se peníze investovaly také do dalších regionů. Bohužel je to tak, že jsou kraje, kde jedni mají právo na komfort a v jiných krajích zase ne. To je asi tak vše, co k tomu mohu dnes říci," konstatoval Vystrčil.