Díky vykázání mohou policisté ihned pomoci ohrožené osobě. Muži zákona k němu přistupují ve chvíli, kdy se domnívají, že by mohl následovat nebezpečný útok. Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí osobní věci, to však pouze jednou a v přítomnosti policisty.

Vykázání je vždy na dobu deseti dnů a tento termín nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. „Podáním návrhu na vydání předběžného opatření v průběhu vykázání se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu,“ dodala mluvčí. Součástí potvrzení o vykázání je pak mimo jiné vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje.

Domácí násilí je nebezpečné, protože často zůstává skryté před zraky veřejnosti. Narůstá pozvolna a oběť obtížně pozná, kdy už není v bezpečí. „Je to chování, které v partnerském soužití nebo v rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Domácí násilí může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou být senioři,“ vyjmenovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Obětí bývají většinou ženy, útoky často oznamují jejich příbuzní, přátelé, sousedi či kolegové z práce. „Chování agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým útokům, které obvykle začínají fackami či ranami pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny,“ vysvětlil Richard Krejčí, vedoucí odboru služby pořádkové policie.