Tyto věty člověk uslyší, když vytočí číslo na telefonní linku Kraje Vysočina, která je vyhrazena pro oznámení o korupčním jednání. Linka je součástí takzvané protikorupční strategie Kraje Vysočina, která byla uvedena v život v březnu 2011. Kromě speciální telefonní linky mohou lidé využít i klasickou schránku, umístěnou v areálu úřadu a také e-mail.

Podle informací mluvčí krajského úřadu Jitky Svatošové přišlo za čtyři roky třicet čtyři podnětů. Většinou šlo o běžné stížnosti, které s korupcí neměly nic společného. Údajné korupce se mělo podle mluvčí týkat pouze čtrnáct podnětů. V loňském roce tři, v roce 2013 žádný, v roce 2012 šest a za rok 2011 pět. „Žádný z nich se netýkal zaměstnanců kraje," podotkla Jitka Svatošová.

Zpětnou vazbu úředníci nemají

Pokud podněty obsahují náznak korupčního jednání, jsou podle mluvčí vždy postoupeny Policii ČR. Zpětnou vazbu už ale krajští úředníci nemají.

„Od policie jsme nedostali žádnou reakci, vysvětlujeme si to tak, že jsme ani v jenom případě nebyli předmětem stížnosti (stížnost se netýkala agendy úřadu, ani práce samosprávy), netýkala se nás, a tak nemá policie důvod nás vyrozumívat. Jakým způsobem bylo s předanými podněty naloženo, je skutečně věcí policie," vysvětlila Jitka Svatošová.

Je tedy pravděpodobné, že policisté podněty z nějakého důvodu ani neřešili, případně je po prověření odložili, protože nezjistili porušení zákona.

Jenže ověřit, kde a s jakým výsledkem podněty skončily, je podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové pro policii, kvůli nedostatku konkrétních informací, prakticky nemožné.

Krajský úřad totiž nemůže novinářům konkrétnější informace poskytnout, proto policie neví, o jaké případy jde a podle čeho je má najít.
„Zákon stanoví, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá," citovala zákon Jitka Svatošová, aby vysvětlila, proč jsou pro veřejnost konkrétnější informace o údajných korupčních podnětech nedostupné.

David Ondračka: Efektivita je nulová

Takže dosavadní čtyřletá protikorupční strategie Kraje Vysočina se dá podle Davida Ondračky z Transparency International (TI) shrnout do jednoho slova – zbytečná.

„Veřejné instituce protikorupční linky zakládají, protože je to trendy a aby si odškrtly úkol, ale efektivita je v drtivé většině nulová, proto nemá ani příliš velký smysl. To, že podnět předají policii, je sice hezké, ale hlavně mnohdy předčasné. Určitě by bylo namístě, kdyby se sami vlastními silami a možnostmi pokusili získat více relevantních a konkrétních informací, aby mohli posoudit, zda je podnět alespoň trochu reálný. Teprve pak by měl být předán policii. Většina podnětů končí bůhvíkde a lidé pak mohou mít pocit, že se kauzy zametají pod koberec," míní David Ondračka.

Jitka Svatošová upozorňuje, že lidé, kteří podnět poslali a poskytnou své údaje, mají nárok na to, aby byli informováni o tom, jak bylo s jejich podnětem naloženo. Pokud nejsou s výsledkem spokojeni či s ním nesouhlasí, mohou si navíc podat proti postupu úředníků stížnost. „S opakovaným podáním stížnosti jinými osobami nebo nesouhlasem s jejich vyřízením se setkáváme. Tyto případy jsou řešeny jako nové podání (nová stížnost, která je opětovně šetřena) a je vedena v evidenci stížností pod příslušným pořadovým číslem. Na rozdíl od anonymních podání, která jsou v případě totožného obsahu zaneseny do evidence pod označením opakované, odpověď však není komu odeslat," upozorňuje Jitka Svatošová.

Od roku 2010 vyšetřovali policisté na Vysočině celkem šestadvacet případů, které skončily obviněním z trestného činu přijetí úplatku či podplácení. Nejvíc jich bylo třináct v roce 2010. Kriminalistům se tehdy podařilo rozkrýt i jeden z největších případů korupce v kraji. Šlo o případ jednoho zkušebního komisaře z Městského úřadu ve Velkém Meziříčí na Žďársku a dvou učitelů v autoškole. Trojice, která byla loni nepravomocně odsouzena k nepodmíněným trestům, brala podle policie úplatky za to, že zájemcům o řidičské oprávnění usnadňovala závěrečné testy. Odsouzeni byli i někteří studenti, kteří úplatek poskytli.

Ostatní případy korupce se ve většině případů týkaly řidičů, kteří nabízeli úplatky policistům po odhalení přestupku.

Dva obvinění náměstci

Policie od Krajského úřadu Kraje Vysočina dostala v posledních letech pouze jeden závažný podnět, který se týkal příspěvkové organizace zřizované krajem. Šlo o předražování zakázek na měření hluku na Krajské správě a údržbě silnic Vysočina. Obviněn byl nakonec bývalý náměstek krajských silničářů Aleš Fučík a brněnský podnikatel Miroslav Chytil. Oba muži byli obviněni ze zpronevěry a hrozí jim až osm let vězení. Kauzu nyní řeší Okresní soud v Jihlavě. Korupci se ale policii v tomto případě prokázat nepodařilo.

Totéž platí i v případě obvinění krajského náměstka pro dopravu Libora Joukla a šéfa krajských silničářů Jana Míky. Oba jsou obviněni ze zmanipulování zakázky na nákup sypačů Iveco v roce 2009. Krajskému úřadu měla podle policie vzniknout škoda za zhruba 33 milionů korun. Kriminalisté ale korupci ani jednomu z obviněných neprokázali. Vedení kraje pak stojí za obviněnými a tvrdí, že zakázka byla transparentní a žádná škoda úřadu nevznikla. Vyšetřování kauzy už policie ukončila a státní zástupce z Jihlavy Kamil Špelda bude rozhodovat, zda oba obviněné pošle před soud, nebo ne.

Protikorupční strategie kraje
Cílem protikorupční strategie je vymezení cest a opatření k účinnému snižování korupčních rizik v podmínkách činnosti kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Dalším smyslem protikorupční strategie je informování „zákazníků" Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací i široké veřejnosti o poctivých záměrech kraje v zásadní míře přispět k vytváření prostředí nepříznivého pro vznik a rozvoj korupce a o vůli i připravenosti důsledně řešit případně dokonané korupční jednání.

Protikorupční strategie a její naplňování v každodenním životě by měly v dlouhodobějším horizontu přispívat ke zlepšení mínění veřejnosti o regionálních politicích, úřednících a dalších veřejných zaměstnancích podílejících se na výkonu správy území, na vytváření veřejných statků a na poskytování veřejných služeb.

V neposlední řadě pak má protikorupční strategie přispět k vytváření kultury organizace a má být poselstvím o žádoucím chování a jednání vůči všem zaměstnancům.

zdroj: webové stránky Kraje Vysočina

Kontakty:
telefonní linka: 848 505 506
email: korupce@kr-vysocina.cz

Dále je možné pro oznámení korupčního jednání využít fyzickou schránku důvěry umístěnou 
v areálu Krajského úřadu Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava.

Korupce vyšetřovaná Policii ČR na Vysočině:
rok      přijetí úplatku    podplácení
2010        7                   6
2011        1                   1
2012        1                   3
2013        0                   4
2014        1                   2
zdroj: Policie ČR

Počet oznámení o údajné korupci na linku Kraje Vysočina:
2014    3
2013    0
2012    6
2011    5
zdroj: KÚ Vysočina