To jsou navržené tresty pro pětici školáků z deváté třídy Základní školy Hálkova v Humpolci. Děti mají na svědomí šikanu dívky z vedlejší třídy, s níž tráví hodiny anglického jazyka.

Ředitel školy Václav Strnad již dříve předpokládal, že mají skutečně co do činění se šikanou, nicméně stoprocentně ji potvrdil až nyní, po skončení vyšetřování. „Mé závěry a závěry preventistky se shodují na tom, že šlo o šikanu druhého stupně," uvedl Strnad.

Jak vzápětí vysvětlil, druhého stupně proto, že skupinka chlapců například zadržovala svou spolužačku ve třídě proti její vůli a také se dopustila manipulace, když si vynutila bitku mezi ní a jedním žákem, ale na druhé straně nešlo o cílenou snahu aktérů dívku „zničit".

Chlapci takový způsob chování považovali za zábavu.

Ředitel školy dodal, že dívka ze začátku nevnímala, že by jí chlapci ubližovali. „Nevhodné chování žáků k žákyni začalo v lednu, a to maximálně na úrovni nadávek. Nejčastěji ji oslovovali Mařeno. Jak jsem se dozvěděl, tuto přezdívku už měla na prvním stupni. Toto nebrala vážně a smála se jim, že jsou praštění," popsal Strnad.

Jednání skupinky chlapců se ale zhruba o dva měsíce později vyhrotilo. „Během jednoho březnového pátku po hodině angličtiny hlavní aktér zadržel dívku ve třídě s tím, že ji nepustí. Chlapcům se podařilo přesvědčit jednoho spolužáka, aby se se žákyní tloukli. To už považuji za šikanu," vylíčil nejzávažnější okamžik celého případu ředitel školy.

Zmínil, že ani ze strany dívky, ani ze strany chlapce to nebyla opravdová bitka. „Žák mi říkal, že se neprali naplno. On osobně prý simuloval bitku proto, že měl strach z reakce ostatních chlapců. Nikdo nebyl nijak zraněn," pokračoval Strnad a zmínil, že vynucenou bitku si další dva žáci natáčeli. „Jeden videozáznam se mi podařilo sehnat, aby posloužil jako důkaz," dodal.

Nevhodně se ke spolužačce chlapci chovali i později, to ovšem zakročila učitelka, která měla dozor, a třídní učitelka žáků. Ta je slovy „srovnala do latě" a od té doby byl podle ředitele klid.

O tom, co se mezi žáky posledního ročníku základní školy vlastně děje, se znovu začalo mluvit v dubnu, kdy dívka při hodině tělesné výchovy zakopla a nešťastně upadla na břicho, takže nakonec musela do nemocnice, kde ji ošetřovali se zánětem žaludku. „I když za její pád nikdo nemohl, její spolužačka před vyučující utrousila poznámku ve smyslu, že toho ošklivého chování k této dívce už bylo dost. Paní učitelka to neignorovala, obrátila se na výchovného poradce, který zašel za preventistkou a začalo šetření," popsal Václav Strnad.

TROJKA Z CHOVÁNÍ

Závěry jsou takové, že hlavní aktér šikany, který už má na kontě třídní důtku za to, že udeřil spolužáka pěstí, dostane ředitelskou důtku a na vysvědčení bude mít trojku z chování. Otázkou je, zda tento trest bude mít vliv na jeho přijetí na střední školu. „To nedokážu říct. Ale vzpomínám si, že když jsem působil jako školní inspektor, tak jeden žák, který dostal trojku z chování, nebyl nakonec na gymnázium, kam se ještě předtím dostal, přijat," zmínil ředitel školy.

Dva žáci, včetně toho, který byl vmanipulován do bitky s dívkou, budou potrestáni ředitelskou důtkou. Další dva žáci dostanou důtku třídního učitele.

Podle Strnada je ale další problém v tom, že kolem šikany se pohybovali i jiní žáci, kteří všechno pozorovali, ale nijak nezakročili. „Vadí mi, že něco špatného viděli a mlčeli. Jsou tací, kteří třeba zahlédli tu vynucenou bitku, podívali se, co se děje, nezaujalo je to, a tak šli dál. Když jsem to zjistil, obešel jsem všechny deváté třídy na škole a žákům jsem slušně vysvětlil, že toto není v pořádku. Snad si vezmou aspoň poučení do života," zadoufal ředitel.

Také pochválil učitele, kteří podle jeho názoru postupovali v případu šikany velice dobře. „Dozorující a třídní učitelka nenechaly ani malá podezření plavat. Třídní učitelka vlastně svým výstupem ve třídě šikanu ukončila," zhodnotil Strnad.

Dodal, že dívka do školy chodí a nepřipadá mu, že by bylo něco v nepořádku. „Asi třikrát jsem s ní už mluvil, ptal se jí, zda má nějaký problém, což mi vyvrátila. Od té doby jsem ani neslyšel, že by ji někdo oslovoval Mařeno," uzavřel ředitel.

Václav Strnad ještě musí podat podrobné hlášení 
o průběhu vyšetřování šikany jak zřizovateli školy, tedy vedení humpolecké radnice, tak i České školní inspekci.