Při kontrole policisté zjistili, že muž není vlastníkem řidičského oprávnění. Dále policisté u muže provedli odborné měření na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu a test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. Dechová zkouška byla negativní. Opačně tomu však bylo u testu na drogy, který vykázal pozitivní výsledek na amfetamin.

S výzvou k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem dvaatřicetiletý muž souhlasil. Policisté muži zakázali další jízdu. Zda se muž dopustil trestného činu, nebo přestupku, bude jasné až na základě znaleckého posudku z oboru lékařství odvětví toxikologie.