Obžalovaný trpí pedofilními a hebefilními sklony a navrhuji, aby mu byla uložena sexuální ochranná léčba v ambulantní formě," konstatoval včera soudní znalec Jan Zbytovský před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě, kde pokračoval druhým hlavním líčením proces s Erikem Tvrdoněm. Hebefilie je deviace se zaměřením na dospívající dívky mezi čtrnácti a sedmnácti lety.

Dvaapadesátiletý Tvrdoň podle obžaloby pohlavně zneužil třináctiletou dívku ze Svitavska. Nechával si od ní posílat přes mobilní telefon fotografie nahé dívky, udržoval s ní pravidelný telefonický kontakt a korespondenci se sexuálním podtextem. Dále jí například kupoval kredit do telefonu a oblečení. Dívka s Tvrdoněm jezdila do jeho pražského bytu a oslovovala ho tatíčku a lásko. Podle Tvrdoně nešlo o sexuální podtext, ale dívce se snažil nahradit otce a vést ji k víře v boha.

„Pokud obžalovaný dívce psal, že mu bude spát v náručí a pěkně si ji vykoupe, pak v tom nevidím nic, co by mělo společného s vírou. Takováto komunikace dospělého muže s dítětem není normální. Jde o naprosto jasnou manipulaci s poškozenou," uvedla znalkyně z oboru psychiatrie Dana Hrstková.

Podle znalkyně obžalovaný dívku zcela ovládal a využíval i jejího slabého sociálního postavení. Hrstková uvedla, že dívka byla outsiderem i ve škole, ale jakmile přišla mezi spolužáky v novém oblečení, její sociální prestiž okamžitě vzrostla.

„Dívka je sice podprůměrného intelektu, ale nemá snahu vymýšlet si prožité zážitky a nějak je zkreslovat. Považuji ji za věrohodnou," konstatovala znalkyně.

Totožně se vyjádřili i ostatní znalci o dalších čtyřech poškozených ženách a dívkách. Oběti podle znalců netrpí žádnou duševní poruchou, jsou věrohodné a chování Tvrdoně na nich nezanechalo žádné závažné zdravotní následky.

Nejdramatičtěji podle znalců prožívala Tvrdoňovu nadvládu kostelnice z Havlíčkova Brodu, kterou měl duchovní čtyřikrát znásilnit. Podle experta trpí žena úzkostnými stavy a má sklony k hysterickým reakcím. Tvrdoň u soudu tvrdil, že žena trpí schizofrenií. Znalec Darius Byss naopak konstatoval, že kostelnice žádnou duševní nemocí netrpí. „Poškozená se nedokázala vyrovnat s tím, že porušila slib zasvěcených panen a měla sexuální styk se svým přítelem. Obžalovaný pro ni byl morál-ní i duchovní autoritou a byla přesvědčena, že vše, co dělá, je správné," podotkl znalec.

Pokoušel se vymítat ďábla

Tvrdoň chtěl kostelnici zbavit závislosti na sexu takzvaným exorcismem – vymítáním ďábla. Jenže k této praktice neměl žádné oprávnění.
U soudu to v úterý potvrdil administrátor havlíčkobrodské farnosti Pavel Hroznata Adamec, který byl Tvrdoňovým nadřízeným.

„Slyšel jsem, že měl obžalovaný provádět exorcismus. Od biskupa k tomu neměl žádné povolení. Pokud vím, tak v současné době k tomu nemá oprávnění nikdo v celém Česku," řekl P. H. Adamec.

Duchovní potvrdil, že Tvrdoň byl do Brodu přeřazen za trest kvůli finančním problémům v předchozí farnosti ve Svojanově. Od biskupa měl navíc zakázáno na farnost do Svojanova jezdit.

Podle žaloby Tvrdoň zákaz porušil, což má dokazovat i to, že nerespektuje autority a žije ve svém světě a představách o nadvládě nad životy věřících. Žaloba se tímto snaží dokázat, že by se měl Tvrdoň léčit ústavně. Psycholog Jan Lašek ale upozornil, že obžalovaný nepatří mezi typické sexuální agresory.

Mohl se starat jen o mše, ne o majetek

Pavel Hroznata Adamec řekl, že Tvrdoň byl v postavení farního vikáře, dříve kaplana, a měl na starost duchovní věci na farnosti v Pohledu a Havlíčkově Brodě.

„Mohl pouze sloužit mše, ale nesměl řešit majetkové záležitosti," podotkl.

V Havlíčkově Brodě Tvrdoň sloužil mše pouze každou sobotu večer a jako farní vikář pobíral kapesné sedm tisíc korun. Zbytek platu šel na úhradu dluhů.

Kostelnice, kterou měl Tvrdoň podle obžaloby čtyřikrát znásilnil, musela s vypomáháním v kostele skončit. „Stěžovala si, že se bojí v sakristii," uvedl Hroznata Adamec.

Celé úterní hlavní líčení se konalo v nepřítomnosti obžalovaného, protože Tvrdoň hned na začátku jednání požádal, aby nemusel být u soudu přítomen. Vzdal se tak možnosti klást otázky znalcům i svědkům, přestože u prvního hlavního líčení naznačoval opak.

„Nabyl jsem dojmu, že má výpověď není brána vážně, a vše co řeknu, se otočí proti mně. Už se nechci k ničemu vyjadřovat ani pokládat otázky svědkům," vysvětlil svůj postoj Tvrdoň.

Soud jeho žádosti vyhověl a eskorta jej odvezla zpátky do věznice v Hradci Králové, kde je ve vazbě.

Obžaloba Tvrdoně viní celkem z devíti trestných činů a zločinů, kterých se dopustil ve třinácti případech na čtyřech ženách a jedné nezletilé dívce. V případě uznání viny mu hrozí vězení od dvou do deseti let.

Hlavní líčení bude pokračovat 24. února. Na řadu by měly přijít výslechy poškozených.