Ten Tomáši Bělouškovi, Aleši Pecinovi a Petru Zmekovi nakonec vyměřil tresty ve výši tří let s podmínečným odkladem na čtyři roky. Podmíněně však zastavil stíhání Vojtěcha Bělouška se zkušební dobou na jeden rok.

Státní zástupce všechny tři muže obvinil z přečinu poškození cizí věci, přečinu krádeže a ohrožení životního prostředí. Rozsudek není pravomocný. Obžaloba si ponechala lhůtu na odvolání.

„Následkem poškození potrubí byla rozsáhlá ekologická havárie, kdy z produktovodu uniklo devadesát tisíc litrů pohonných hmot, zejména pak nafty, do volné přírody," uvedl žalobce Lukáš Vodička. Ten zdůraznil, že došlo k dlouhodobému poškození půdy, lesa, živočichů, spodních i povrchových vod. „Za sanační práce a odvoz kontaminované zeminy zaplatila společnost Čepro padesát čtyři milionů korun," připomněl Vodička.

Podle svědka Jiřího Nováka ze společnosti Čepro však není výše škod konečná. „V lokalitě i nadále probíhají sanační práce a prostředí je stále zamořeno. Domníváme se, že škody přesáhnou částku šedesát milionů korun," odhadl Novák. Zda tuto škodu společnosti Čepro zaplatí obžalovaní, rozhodne až občanskoprávní řízení. Uhradit však musí škodu na potrubí a odcizené pohonné hmoty v celkové výši převyšující osmdesát tisíc korun.

„Byla to blbost, klukovina a cítím se být vinen. Svého činu lituji," přiznal se Tomáš Běloušek. Ten byl jedním z hlavních iniciátorů krádeže. „Navrtání potrubí jsme samozřejmě plánovali a společně s Petrem Zmekem jsme se radili, jak to udělat. Nejprve jsme jeli do Pardubic, kde jsme koupili potřebné vybavení včetně hadice. Poté jsme zkusili produktovod navrtat, ale poprvé se nám zlomil vrták. Zmek nám tedy poradil, že musíme použít menší. Aleš Pecina měl naopak za úkol vyhledat potenciální odběratele pohonných hmot. Mysleli jsme si, že tak snadno přijdeme k penězům," prohlásil Běloušek. Dodal, že si vůbec neuvědomili, že mohou způsobit ekologickou havárii takového rozsahu.

Obdobně vypovídal i jeho bratr Vojtěch Běloušek, který se ke všem činům doznal. Ten od začátku byl o všem pouze informován a předem nevěděl, o co konkrétně půjde. „Pokoušel jsem se od toho bratra odradit, až jednou jsem se tam jel podívat s ním a naplnili jsme dva kanystry o objemu pět litrů," řekl Běloušek.

Naopak obžalovaný Aleš Pecina se snažil krýt obžalovaného Petra Zmeka a tvrdil, že Zmek s krádeží a navrtáním potrubí nikdy neměl nic společného. Tuto verzi však vyvrátila výpověď obou bratrů Bělouškových a mobilní telefon Zmeka, který byl na místě činu lokalizován operátorem. „Zmek nikdy na místě nebyl, ani se nijak na navrtávání nepodílel. Jeho telefon jsem měl u sebe já, protože jsem v tu dobu vykonával v jeho autodílně praxi," uvedl Aleš Pecina. Ten pokračoval, že sám si odčerpal naftu pouze jednou, a to padesát litrů motorové nafty pro osobní potřebu. „Potrubí jsem navrtal já společně s Tomášem Bělouškem. Kde se stala chyba a proč nafta začala unikat nevím, je mi to líto," litoval svého činu Pecina.

„Necítím se být vinen. O navrtání potrubí a krádeži nafty nic nevím. Klukům jsem pouze půjčoval nějaké nářadí a byl jsem s nimi nakupovat v Pardubicích, ale co to konkrétně bylo, či na co nářadí potřebují, mě nezajímalo," hájil se Zmek. „O ekologické havárii jsem se dozvěděl až z televize a rádia. Popírám to, že bych kdy byl u Štičího rybníku a navrtaného produktovodu," stál si za svým Zmek. Ten byl již v minulosti za podobnou trestnou činnost již trestán.

Státní zástupce Vodička uvedl, že vina byla prokázána u všech obžalovaných.

„Výpovědi se však rozcházejí a Zmek popřel jakoukoliv účast na krádeži. S ohledem na výpověď bratrů Bělouškových, lokalizovaný mobilní telefon, zapůjčené nářadí, rady a předešlou trestnou činnost je jisté, že obžalovaný Zmek věděl, čeho se dopouštějí," zdůraznil Vodička. Vojtěchu Bělouškovi navrhl podmíněné zastavení řízení se zkušební dobou osmi až deseti měsíců. „Tomáši Bělouškovi, Aleši Pecinovi a Petru Zmekovi navrhuji nepodmíněný trest v délce trvání dvou a půl let. Obžalovaní se dopustili těžkého ohrožení životního prostředí, svůj čin pečlivě plánovali a připravovali," řekl Vodička.

Obhájce bratrů Bělouškových, Pavel Kroupa, se ztotožnil s návrhem obžaloby ohledně Vojtěcha Bělouška. U druhého z bratrů poukázal na polehčující okolnosti a doznání. „Myslím si, že soud by měl zvážit podmíněný trest, jelikož Tomáš Běloušek nebyl dosud trestán, přiznal se a chce uhradit vzniklou škodu," dodal Kroupa.

Obhájce obžalovaného Peciny, Martin Zobač, rovněž poukázal v závěrečné řeči na polehčující okolnosti a navrhl soudu trest s podmíněným odkladem.

Soudce Jan Doležal v odůvodnění rozsudku řekl: „Kromě Vojtěcha Bělouška spáchali všichni ostatní trestný čin ve všech bodech obžaloby, a proto jsem je odsoudil na tři roky podmíněně se čtyřletou zkušební dobou pod dohledem probační a mediační služby. Musí také uhradit škody za odčerpanou naftu a poškozené potrubí," uzavřel Doležal.