„Pokud nedojde k nastavení určitého mechanismu, budeme se tu pravidelně scházet po každé sklizni znovu a znovu," upozornil.

V uplynulém týdnu se to potvrdilo. Družstevníci s myslivci se u stejného soudu potkali opět. Nedokázali se totiž dohodnout na výši dalších škod, které měli na polích v katastrech Okříšek a Heraltic vloni způsobit divočáci.

Bylo to období podobné tomu současnému. Mladá kukuřice dosahovala výšky jen několika centimetrů. Podle předsedy družstva Jaromíra Ježka došlo na takových polích loni v květnu ke škodám v řádu několika stovek tisíc korun, když divočáci na pole přiběhli a část plochy rozryli.

Předseda družstva proto na pole sezval své kolegy z podniku, znalce z oboru a přibyslavické myslivce. Výstupem z této schůzky je doklad o místním šetření. Myslivci ho však odmítli podepsat.

Jaromír Ježek to vnímá jako další schválnost z jejich strany. „Naše pole jsou v několika katastrech, funguje na nich šest mysliveckých spolků, ale jen s těmi z Přibyslavic se nemůžeme na ničem dohodnout," poznamenal předseda okříšského družstva.

V závěru loňského května odhadoval škodu na kukuřičných polích na šest set tisíc korun. Následný znalecký posudek poškození zpřesnil na 450 tisíc korun, což je suma, kterou nyní v žalobě družstvo po myslivcích požaduje.

Právní zástupce Mysliveckého spolku Přibyslavice Miloslav Voborník s takovou částkou nesouhlasí a už při prvním jednání u soudu řekl, že je nutné ji ponížit o necelých 66 tisíc korun, protože informace o této části celkového poškození osetých polí nebyla myslivcům doručena do zákonem stanovených patnácti dnů.

I kdyby to soudce Jan Coufal akceptoval, i nadále by byla vymáhána částka v řádu stovek tisíc korun. „To je pro nás likvidační," poznamenal předseda přibyslavických myslivců Tomáš Ramach.

Jednání však teprve začalo a obě strany si vyžádaly výslech několika svědků. Vypovídat by příště měli zaměstnanci družstva i někteří myslivci.

Soudce Coufal také zváží možnost vypracování dalšího znaleckého posudku.

Rozhodující v tomto sporu bude, zda družstvo prokáže rozsah škod. Myslivci by se zase měli snažit předložit důkazy o tom, že se aktivně snažili škodám předejít.

Ani pro jednu ze stran sporu to není nic nového. Před dvěma lety řešil soud v Třebíči jejich jiný spor.

Zabýval se jím soudce Jan Tesař a nárok zemědělců z Okříšek na odškodné ve výši 55 tisíc korun z velké části zamítl. U části požadavku za škody na loukách totiž družstvo nenaplnilo zákonnou lhůtu, do které mělo myslivce vyrozumět, další část nároku pak ponížil o třetinu.

Družstvo podle Jana Tesaře neprovedlo téměř žádná opatření, aby škodám zabránilo, a situaci myslivcům ulehčilo. Ti nakonec zaplatili necelých pět tisíc korun.