Oznámil to starosta města Jan Tourek. Podle jeho slov je verdikt pro Světelské více než příznivý.

„Rozsudek krajského soudu totiž v plném rozsahu zrušil rozhodnutí prvoinstančního soudu, na základě kterého mělo město Světlá nad Sázavou zaplatit společnosti Stavitelství KRRO jeden milion a 162 tisíce korun,“ uvedl Tourek. Ten zdůraznil, že žalobce už nemá k dispozici žádný opravný prostředek.

Původní žalobou se Stavitelství KRRO domáhalo dokonce čtyř milionů a téměř osmi set tisíc korun, včetně dalších šestnácti procent ročního úroku z prodlení od roku 2000. A to za vyfakturované, ale městem neproplacené vícepráce související s dostavbou domova důchodců ve Světlé nad Sázavou.

U první instance žalobce uspěl

„Protože město uhradilo v plné výši dohodnutou cenu díla, odmítlo tyto další vystavené faktury proplatit. Důvodem odmítnutí byla i skutečnost, že stavba nebyla řádně dokončena a že pro rozsáhlé nedostatky nemohla být ani zkolaudována,“ vysvětlila místostarostka města Lenka Arnotová.

Kauza se nakonec dostala k Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě. Ten dospěl k závěru, že město musí stavební firmě zaplatit jeden milion a 162 tisíce korun, ovšem již bez úroku z prodlení.

Světelští zastupitelé se ale s tímto rozsudkem neztotožnili, a tak se  město odvolalo k hradeckému krajskému soudu.

Podle Arnotové byl tento soudní spor velmi náročný. „Svědčí o tom nejen jeho délka, ale třeba i změny právních zástupců na straně žalobce. Zastupitelé uvítali výsledek sporu i z morálních důvodů. Postupně totiž vycházelo najevo, že stavba domova důchodců byla ze strany dodavatele provedena velmi nekvalitně a nedostatky musely být řešeny v následném reklamačním řízení,“ uzavřela Arnotová.  

Vzhledem k tomu, že společnost Stavitelství KRRO už neexistuje, nepodařilo se Deníku kohokoliv z této firmy kontaktovat a získat tak jeho vyjádření.