Podle police na přelomu let 2014 a 2015 prodal podnikateli Pavlu Klvaňovi bez řádného odsouhlasení zastupitelstvem zhruba dvouhektarovou louku. Vyšetřovatelé starostu obvinili ze dvou trestných činů.

„Obvinění bylo vzneseno pro přečiny zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinností při správě cizího majetku. Vyšetřování dosud nebylo ukončeno," informovala stručně jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Podrobněji nechtěla případ komentovat.

Starostovi hrozí trest od šesti měsíců do pěti let ve vězení. Právní kvalifikace i výše trestní sazby se může ještě v průběhu vyšetřování změnit. Záležet bude totiž na znaleckém posudku, který nechala policie vypracovat. V krajním případě může být starosta ohrožen až dvanáctiletým trestem.

Kromě toho, že měl starosta podle policie prodat pozemek bez vědomí zastupitelstva, tak měl ještě způsobit obci škodu přes padesát tisíc korun. Jde o částku, kterou obec zaplatila jako daň z prodeje nemovitosti. Podle policie to bylo pro obec nevýhodné, protože daň měl zaplatit kupující.

„Mým jednáním obci žádná škoda nevznikla. Je to účelové tvrzení policie, aby měla vůbec nějakou záminku postavit mě před soud," namítl Petr Červinka.

Starosta je přesvědčený, že popisovaná transakce byla pro obec výhodná, protože prodejem více než dvouhektarové louky se podařilo sehnat částku nutnou pro dofinancování výstavby kanalizace v Ježené. „Je to nešťastná kauza, která má za cíl zničit život člověku, který se snaží udělat pro obec maximum," přidal své přesvědčení o záležitosti podnikatel Pavel Klvaňa, který má v obci postavený dům.

Budoucí škoda?

Louka, vedená jako ostatní plochy, má hodnotu zhruba 270 tisíc korun. Od obce ji za 1,3 milionu korun koupil Klvaňa. Jde tedy bezmála o pětinásobně vyšší cenu, než je hodnota pozemku.

„Podle smlouvy zaplatila daň z prodeje obec, ale podívejte se na tu prodejní cenu, tak kde je ta způsobená škoda?" opáčil podnikatel.

Jenže vyšetřovatelé pracují s verzí, že prodejem louky se obec do budoucna připravila o plochu vhodnou pro případné rozparcelování a výstavbu rodinných domů. V případě změny územního plánu by pozemek mohl dosahovat hodnoty až dvaceti milionů korun.

„Pozemek jsem kupoval proto, abych ho scelil s mými okolními pozemky a aby se zde v budoucnu nestavělo," namítl podnikatel. Se změnou územního plánu v této lokalitě údajně obec nepočítá. Sumu za pozemek podnikatel několikanásobně přeplatil, protože tím chtěl obci pomoct s dofinancováním kanalizace a čističky. Na jejím vybudování měl jako majitel nemovitosti v obci také zájem. Také pomohl s přípravou stavební dokumentace pro čistírnu odpadních vod. V minulosti rovněž přispěl na různé další věci, například na výstavbu tenisového hřiště.

Zatímco údajná způsobená škoda bude ještě předmětem dalšího vyšetřování, k prodeji bez řádného odsouhlasení obecním zastupitelstvem zřejmě skutečně došlo. Obec totiž nemá černé na bílém, že zastupitelstvo prodej pozemku odsouhlasilo.

„V té době jsem dělala zapisovatelku a je pravdou, že o tom neexistuje zápis. Jednání o prodeji bylo ovlivněno mnoha okolnostmi. Zastupitelstvo původně prodej schválilo, ale po intervenci jednoho z místních občanů, který měl k prodeji nejen toho pozemku výhrady, jsme souhlas k prodeji raději zrušili. Tvrdil, že by tam mohly být parcely za miliony," vysvětlila Deníku tehdejší obecní zastupitelka Kateřina Fándlyová. Deník mluvil i s ostatními zastupiteli Ježené, kromě Františka Knoflíčka, který se odmítl vyjádřit.

„S prodejem jsme původně souhlasili, ale později se to vyhrotilo, což ničemu neprospělo a raději jsme prodej pozastavili. Věděli jsme ale, že se prodej chystá," řekl Ladislav Šťastný.

„Pro obec to byl výhodný prodej," uvedl tehdejší i současný zastupitel Pavel Seemann.

Starosta Petr Červinka se s podnikatelem na prodeji pozemku dohodl v době takzvaného bezvládí po volbách v roce 2014, kdy ještě nebylo ustanoveno nové zastupitelstvo.

„V té době jsme řešili zaplacení splatnosti faktur za dílo na kanalizaci. Zastupitelům jsem předložil smlouvu na prodej pozemku, kterou jsem nechal posoudit právníkem. Vyřešili jsme i připomínky ke smlouvě. Podotýkám, že zastupitelstvo znalo okolnosti i podmínky prodeje," poukázal starosta. Pravdou ale je, že oficiální zápis o znovuschválení prodeje neexistuje.

Anonymní oznámení

Trestní oznámení oficiálně podal anonymní oznamovatel. Jenže podle Petra Červinky za ním stojí místní obyvatel a vysoký policejní důstojník Michal Juřík. Policista je zaměstnancem Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina v Jihlavě a je pravou rukou policejního náměstka Pavla Peňáze pro krajskou kriminálku.

„Pan Juřík měl k práci radnice mnoho výhrad. Situace se vyhrotila ve chvíli, kdy jsme mu zamítli vybudování příjezdové cesty k jeho domu. Požadoval totiž vybudování silnice třetí třídy za tři miliony korun. My ale pracujeme s ročním rozpočtem 1,2 milionu korun. Naše rozhodnutí posvětil i Kraj Vysočina. Pan Juřík si proto podal žalobu ke krajskému soudu," podotkl Petr Červinka. Podle něj si Michal Juřík dům kupoval už s tím, že k domu nemá žádnou cestu.

„Jeho, do té doby přátelské chování, se po tomto konfliktu výrazně změnilo," podotkl starosta.

„Na zastupitelstvu, kde pravidelně předkládal své argumenty, vystupoval jako ruka zákona," zhodnotila vývoj okolností Fándlyová.

Starosta vzhledem k těmto záležitostem podal stížnost pro podjatost policie. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Žalobu k soudu jsem podal," konstatoval Michal Juřík a potvrdil, že v kauze starosty podával na policii vysvětlení.

Stížnost starosty pro podjatost byla zamítnuta. Oficiálně totiž Michal Juřík v kauze nijak nefiguruje. Případ navíc vyšetřuje jihlavský územní odbor, kdežto Michal Juřík spadá přímo pod krajské ředitelství. Jenomže celá kauza nakonec může skončit i v jeho kompetenci. Pokud by totiž znalec konstatoval, že škoda, která prodejem pozemku vznikla, je vyšší než pět milionů korun, museli by si případ převzít krajští kriminalisté, a ti už jsou přímými podřízenými Michala Juříka.

Petr Červinka se Deníku svěřil, že jej kauza ničí, protože vždy dělal vše pro dobro obce. To, že skončí před soudem, považuje za pravděpodobné. Svědčí o tom i čtyřstránková obhajoba, kterou má už dnes pro soud připravenou.

„Po celou dobu práce starosty jsem postupoval tak, abych byl dobrým hospodářem a prosazoval investice i prostředky tak, abych naplnil potřeby většiny občanů naší obce," končí svou obhajobu Petr Červinka. Starostou je už druhé volební období. Dříve byl v obci starostou i jeho otec.