Provedeno bylo také 95 namátkových kontrol heren, barů a dalších provozoven ohledně podávání alkoholu a hraní na výherních automatech.

K převozu silně podnapilých osob na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy došlo ve čtyřech případech.

Zejména ve večerních a nočních hodinách proběhly kontroly 839 objektů (hřbitovy, hřiště a sportovní areály, čerpací stanice a obchodní centra, školy).

Celkem museli strážníci reagovat na 321 stížností a oznámení od občanů. V oblasti prevence a sociálně patologických jevů se uskutečnilo 51 besed a přednášek na středních školách, základních a mateřských školách pro víc než tisícovku dětí v Brodě a jeho okolí.