Nedávno musela vyrazit hlídka městské policie do Vysočan pomoci jedné tamní obyvatelce, která si ve svém domě, na chodbě mezi květináči s pokojovými rostlinami, všimla něčeho velmi znepokojujícího – spirály svinutého hadího těla. Strážníci na místě zjistili, že jde o užovku, které se v našich končinách běžně vyskytují a nejsou člověku nikterak nebezpečné.

Některé případy jsou ale mnohem tragičtější. Počátkem června se na služebnu dostavila starší žena, která oznámila, že se bojí vrátit domů, protože prý tam zloději před několika měsíci zabili jejího přítele. Událost se bála oznámit, aby jí také nezabili. Dosud proto bydlela na ubytovně. Bohužel se potvrdil nález mrtvého muže v uvedeném bydlišti ve značném stupni rozkladu

„Městská policie řešila celkem 2428 přestupků, a to jak v silničním provozu, především nesprávné parkování zejména v centru města, zákazy vjezdu zahrnující navíc také kamionovou dopravu mimo tranzitní trasy, měření dodržování rychlostních limitů ve vybraných úsecích, ale i nekázeň cyklistů a chodců, tak i proti veřejnému pořádku. Hlavně šlo o rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství či neoprávněné zábory pozemků,“ informoval v pravidelné zprávě ředitel Jan Pavlík.

Krádeže a výtržnosti

Strážníci řešili i případy narušení občanského soužití, krádeže v obchodních domech či poškozování majetku nočními výtržníky, v neposlední řadě i porušením obecně závazných vyhlášek města, jako požívání alkoholu na veřejnosti ve vymezených lokalitách, nebo pobíhání psů na veřejných prostranstvích. „V této souvislosti došlo například ke čtyřiceti šesti odchytům volně pobíhajících zvířat,“ upřesnila městská policie.

Strážníci provedli za první pololetí v Brodě také 166 namátkových kontrol heren, barů a dalších provozoven. V devíti případech zajistili převoz silně podnapilých osob na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.

Až v nemocnici skončil opilý a zraněný muž, který se pohyboval u základní školy Nuselská. Nadýchal 2,64 promile alkoholu. Přivolaná záchranka převezla muže k ošetření do nemocnice.

Při své činnosti strážníci rovněž prověřovali totožnosti 259 podezřelých osob, doručovali jinak obtížně doručitelné úřední písemnosti od soudu či jiných institucí, nebo na žádost těchto subjektů prováděli různá šetření.

Slovo má i prevence

Zejména ve večerních a  nočních hodinách provedli strážníci za první pololetí v Brodě kontroly 2319 objektů, jako hřbitovy, hřiště a sportovní areály, čerpací stanice a obchodní centra, školy, školky a další budovy města. Samozřejmostí bylo také průběžné zjišťování závad na komunikacích, dopravním značení, veřejném osvětlení. V oblasti prevence kriminality, dopravní nehodovosti a sociálně patologických jevů strážníci uskutečnili 147 besed a přednášek na středních školách, základních školách a mateřských školách v Havlíčkově Brodě a jeho okolí, při nichž bylo proškoleno 2888 dětí. Rovněž se uskutečnily tři besedy v mateřském centru pro docházející maminky a čtyři besedy pro seniory.