Šlo hlavně o rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, narušení pravidel občanského soužití, přestupků proti majetku, kam patří hlavně krádeže v obchodních domech či poškozování majetku vandaly. Provedeno bylo také 103 namátkových kontrol heren, barů a dalších provozoven. Celkem museli strážníci reagovat na 364 stížností a oznámení občanů. Městská policie Havlíčkův Brod uspořádala již popáté Letní policejní tábor pro děti a rovněž se podílela na programu Příměstského tábora mateřského centra Zvoneček.