Podobné problémy občas řešilo a řeší také město Chotěboř.

Na jihlavském sídlišti Březinky sociálně nepřizpůsobivé děti a mladiství napadají 
a okrádají svoje vrstevníky nebo seniory. V Chotěboři není situace naštěstí tak dramatická, ale také to není nic, nad čím by sociální pracovníci mohli mávnout rukou.

Ve městě se většinou jednalo
o drobné krádeže, vydírání 
či omezování osobní svobody. V praxi to vypadalo tak, že partička sociálně nepřizpů-sobivých dětí, chlapců, ale 
i dívek, si na náměstí vyhlédla svou oběť. Buď školáka, nebo studenta. Obtěžovala ho, žádala po něm cigarety nebo peníze a byla velmi neodbytná.

Lidé si stěžují

„Hlavně večer v létě je jich plné náměstí a okolí. Dospělých i dětí. A třeba i dětí, které by měly být večer už dáv
no v posteli. Je tam někdy snad víc nepřizpůsobivých než nás, standardně pracujících. Zkuste si jít sednout 
v létě večer na lavičku do parku na náměstí, dlouho tam nevydržíte," posteskl si pan Marek z Chotěboře.

„V Chotěboři, především 
v okolí lokality v Dlouhé ulici, tuto situaci řešíme ve spolupráci s městskou policií průběžně již několik let. Je pravda, že v poslední době těch stížností není tolik, ale objevují se stále.

Jedná se především o období letních prázdnin, kdy děti pobíhají do pozdních hodin po okolí, jsou hlučné a mnohdy dochází i k neshodám s obyvateli okolních domů," informoval Jiří Kafka, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu v Chotěboři a kurátor pro mládež.

V minulosti se podařilo zjistit čtyři pachatele, kteří chodce na náměstí obtěžovali. U dvou navrhl úřad ústavní výchovu. Úředníci se setkali dokonce s případem, kdy se takového protiprávního jednání dopouštěl chlapec z rodiny, která byla jinak bezproblémová, ale zapůsobil špatný vliv party a následně i drogy.

Jediným vhodným způsobem, jak se s podobnými problémy ve městech vypořádat, jsou podle kurátora pravidelné kontroly ze strany pracovníků Odboru sociálních věcí 
a návštěvy strážníků v problémových lokalitách. Dále snaha o zapojení samotných obyvatel z problémové lokality do řešení problému.

Častější návštěvy

„Je potřeba vést pohovory s dětmi, které ruší občanské soužití, zapojit obyvatele do úklidu okolí, působit na rodiče, aby své děti více hlídali," zdůraznil Kafka

V rodinách by měli odborní pracovníci vykonávat časté návštěvy a kontrolovat záškoláctví. Sociální pracovníci by měli podle Kafky spolupracovat se školami, které pravidelně bez zbytečných odkladů naopak ohlásí sociálním pracovníkům časté absence u dětí, které pocházejí z problémových lokalit.

„V poslední době odvádí 
v Jihlavě velmi dobrou práci 
i nezisková organizace Oblastní charita Jihlava, která tuto lokalitu v rámci terénního programu SOVY pravidelně navštěvuje a s klienty pracuje více neformálně, než pracovníci Odboru sociálních věcí Městského úřadu," upřesnil Kafka.

Jak zdůraznil, dlouhodobě se situace v Chotěboři zlepšuje, rozhodně ji proto nelze srovnávat se situací v Jihlavě.

„Zde bohužel někteří nepřizpůsobiví obyvatelé sídliště Březinky mají daleko více problémů, které jsou kumulované a i vzhledem k tomu, že mají v Jihlavě více možností než v Chotěboři. Proto je z pohledu krajského města tato situace daleko hůře řešitelná než v Chotěboři," uzavřel kurátor.