Krajský soud v Brně v pátek zamítl další dvě žaloby nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana proti udělení licencí na fotovoltaické elektrárny. Jeden případ se týkal Křenovic u Slavkova v Jihomoravském kraji a další elektrárny ve východočeských Svitavách. Ke zrušení licencí, které firmám udělil jihlavský Energetický regulační úřad (ERÚ), nebyl podle soudu důvod. Nejvyšší státní zástupce se bude zrušení těchto licencí solárním elektrárnám zřejmě dál domáhat u Nejvyššího správního soudu.

Delší dobu se soud zabýval licencí pro elektrárnu ve Svitavách. Jednání dvakrát odročil. Firma Signo solar PP 04, která licenci dostala, musela prokazovat mimo jiné dlouhodobou schopnost financování podnikatelského záměru. To se jí nakonec u soudu podařilo. „Také na toto rozhodnutí bude nejvyšší státní zástupce nejspíš reagovat kasační stížností," uvedl mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

V případě licence pro solární elektrárnu společnosti Enva v Křenovicích podle Malého nejvyšší státní zástupce přednesl soudu závažný důkaz o tom, že revizní zprávu vyhotovil někdo jiný. Tento důkaz soud nepřipustil a žalobu zamítl.

Nejvyšší státní zástupce Zeman zatím uspěl se dvěma z dvaadvaceti žalob, které podal proti udělení licencí fotovoltaickým elektrárnám Energetickým regulačním úřadem. Jde o elektrárnu firmy Solar CD v Českém Dubu na Liberecku a FVE III Tuchlovice, osm žalob soud zamítl.

Žalob je mnoho

Další dvě žaloby soud odmítl z procesních důvodů poté, co ERÚ zrušil původní licence pro elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun na Chomutovsku a v obnoveném řízení je nahradil novými. Proti novým rozhodnutím o licenci podal nejvyšší státní zástupce dvě nové žaloby, neboť je nadále přesvědčen, že důvod žalob nepominul totiž že v době udělení původní licence nebyly splněny technické předpoklady.

Všechny žaloby se týkají elektráren, které dostaly licenci před koncem roku 2010, a čerpají tak vyšší dotaci při prodeji vyráběné elektřiny. Od počátku roku 2011 se dotace podstatně snížila. Investoři proto usilovali o to, aby jim ERÚ povolení udělil do konce roku 2010.

Další žaloby u brněnského soudu jsou stále v běhu. Soud zatím nerozhodl ani v případě elektrárny Aneta-Sun ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. „Úřad ji neměl vydávat kvůli nejasnostem ohledně pozemků, na nichž elektrárna stojí. Stejně tak z důvodu nesrovnalostí ve výkonu zařízení," řekl mluvčí státního zastupitelství Petr Malý. Soudce David Raus odročil líčení v tomto případu na středu, kdy vynese rozsudek.

Boj o vyšší cenu

Nové solární elektrárny začaly v České republice ve velkém vznikat před začátkem roku 2011. Do konce předchozího roku si totiž mohly získáním licence zajistit mnohem výhodnější cenu, než kdyby ji dostaly v roce 2011 a později. Proto u některých elektráren vzniklo podezření, že si licenci opatřily dříve, než byly dostavěné, jen aby dosáhly lepší ceny.

Toto podezření se však elektrárny ve Veselí netýká. U ní Zeman odhalil jiné nedostatky. Podle něho v žádosti nebyly uvedené všechny pozemky, na kterých nyní elektrárna leží, a také nesouhlasí výkon. „V žádosti o udělení licence byl uvedený výkon elektrárny 4,680 megawatt. V licenci je však 4,707 megawatt," řekl soudce Raus.

Zaměstnankyně Energetického regulačního úřadu, která výkon vypočítala, u soudu vysvětlila, jak k uvedenému číslu dospěla. „Na internetu jsem si našla maximální možný výkon jednoho panelu a číslo vynásobila 25 441. Tedy celkovým počtem panelů," popsala metodu výpočtu.

Podle žalobce Pavla Svobody se však správní orgán musí řídit tím, co je uvedeno v žádosti. Nesmí rozhodnout nad rámec. „Pokud se objevují jiné údaje v rozhodnutí o licenci než v původní žádosti, tak se nám to nezdá v pořádku," doplnil Svoboda. Právní zástupce provozovatelů elektrárny ve Veselí Pavel Gazárek je však přesvědčený, že nepochybili a jednali v souladu se zákonem.