Údajně se vůbec nezabýval zásadní otázkou, zda není pobyt ženy na svobodě nebezpečný a zda z její strany nehrozí recidiva. Vyplývá to z textu stížnosti pro porušení zákona, kterou včera ministerstvo zveřejnilo na svém webu.

Žena, která v říjnu ve Žďáru nad Sázavou usmrtila studenta Petra Vejvodu a další lidi zranila, před dvěma lety obdobně zaútočila v Havířově na malou školačku a její vychovatelku, kterou pobodala. Jako nepříčetná tehdy skončila s diagnózou paranoidní schizofrenie v psychiatrické léčebně. Opavský okresní soud jí však letos v únoru přeměnil ústavní formu ochranného léčení na ambulantní. Podle Válkové se případu nevěnoval dostatečně do hloubky.

Málo informací

„Jsem přesvědčena, že v dané věci vzhledem k mimořádné závažnosti jednání B.O., kterého se měla dopustit v důsledku velmi těžké duševní choroby s nepříznivou prognózou, jakož i s ohledem na její nekritický postoj v průběhu trestního stíhání jak ke své nemoci, tak i k svému jednání, měl být k řízení přibrán soudem nezávislý znalec nejen z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, ale rovněž i se specializací klinická psychologie," napsala ve stížnosti pro porušení zákona.

Doplnila, že soud si nezjistil informace v rozsahu dostatečném pro vydání rozhodnutí. Měl si prý vyžádat alespoň podrobnou zprávu z psychiatrické léčebny, například v tom směru, kolikrát žena dostala propustku a jakým způsobem trávila čas na svobodě. Upozornila také, že soud se nezabýval spolehlivostí ženiny matky, u níž měla nemocná po propuštění z ústavu bydlet. Ministryně poukázala na to, že matce muselo být již v minulosti zřejmé, že se dcera chová nenormálně, a přesto neučinila nic pro to, aby vyhledala lékařskou pomoc a léčila se.
Matka se objektivně jevila jako osoba přinejmenším nespolehlivá, respektive nezodpovědná, čemuž nasvědčuje i další vývoj událostí, k nimž následně došlo," podotkla ministryně.

Dodala, že samotnou nemocnou ženu soud řádně nevyslechl k tomu, jaké má představy o budoucím životě a co bude po propuštění dělat. Z textu stížnosti ale zároveň vyplývá, že žena vyslechnuta byla – uvedla, že ji mrzí, co se stalo, že souhlasí se změnou výkonu léčby a že bude bydlet u matky. Řekla také, že pobírá plný invalidní důchod a na dotaz svého obhájce doplnila, že je vyučena kadeřnicí.
Opavský soud také vyslechl ženina ošetřujícího lékaře, který uvedl, že ústavní léčení už splnilo svůj účel. Odkázal na zprávu Psychiatrické nemocnice v Opavě, která soudu přeměnu léčení na ambulantní navrhla. Zpráva uváděla, že žena při léčbě spolupracovala, při skupinové terapii pochopila svou nemoc a cítila lítost za spáchaný skutek.

Ani obhájce, ani státní zástupce nenavrhli žádné doplnění dokazování. Po vyhlášení usnesení o přeměně léčení se žena, státní zástupce i ošetřující lékař vzdali práva na podání stížnosti proti tomuto rozhodnutí. Netrvali ani na tom, aby soud své usnesení písemně zdůvodnil. Rozhodnutí tak okamžitě nabylo právní moci.

„Tento nedbalý postup soudu je o to zarážející, že B.O. byla již v roce 2011 jeden měsíc hospitalizována na psychiatrickém oddělení a po svém propuštění z nemocnice měla užívat léky," podotkla ministryně.

Hospitalizaci předcházelo to, že žena přiběhla bosa a vyděšená na policejní stanici s tím, že ji někdo sleduje a že slyší hlasy, které ji kritizují a navádějí ji, aby se zabila.

Válková nyní navrhla Nejvyššímu soudu, aby vyslovil, že opavský soud porušil zákon ve prospěch nemocné ženy. Věří, že tak sjednotí postup obecných soudů, které si podle ní v otázkách změny léčení nepočínají stejně.

To, že české soudy nejsou při projednávání přeměny léčení jednotné, uvedla ministryně už počátkem listopadu. Vycházela při tom z kontroly sedmi soudů, v jejichž obvodech se nacházejí psychiatrická zařízení.

(čtk)