Společnost Goltze Investments, která provozuje vrakoviště v Okrouhlici, dostala od inspektorů dvě pokuty. První ve výši 160 tisíc korun za výkup a zpracování autovraků bez potřebného povolení ke zpracování těchto odpadů.

„Provozování zařízení na zpracování autovraků bez příslušných povolení představuje vážné ohrožení životního prostředí. Neodborným nakládáním s odpady totiž může dojít například k únikům nebezpečných kapalin, jako jsou motorové nebo převodové oleje do půdy či vody,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Druhou, stotisícovou, pokutu inspekce udělila podnikateli Františku Nohejlovi za nelegální předávání autovraků. „Odpady však mohou být předávány pouze osobě, která je oprávněna k jejich převzetí, to společnost Goltze Investments nebyla,“ odůvodnil pokutu Panský.

Dále inspektoři zjistili, že podnikatel Nohejl ve svém zařízení nedodržoval provozní řád schválený Krajským úřadem Kraje Vysočina. „Nevedl evidenci materiálů a částí získaných z autovraků k opětovnému použití. Inspektorům dále nepředložil provozní deník, nebylo tedy doloženo ani zaznamenávání znehodnocení VIN kódů u jednotlivých zpracovávaných autovraků,“ doplnil Panský.

Obě pokuty, které inspekce rozdala, jsou pravomocné. „Společnost Goltze Investments ani podnikatel František Nohejl se totiž proti uloženým sankcím neodvolali,“ vysvětlila zástupkyně tiskové mluvčí ČIŽP Jana Jandová.