Součástí silniční kontroly bylo odborné měření na zjištění alkoholu v dechu a test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. Dechová zkouška byla negativní, test na drogy však vykázal pozitivní výsledek, a to na amfetamin. Policisté mu zakázali další jízdu a vše zadokumentovali. Zda devětadvacetiletý muž svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku, ukáže až výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství odvětví toxikologie.