Podle vědců, kteří Velebu žalují, poškodil senátor jejich pověst tvrzením, že vědecké granty, týkající se šumavského výzkumu, jsou nestandardně vysoké a že motivací přírodovědců jsou peníze, docentury a profesury. Žalobu o ochranu osobnosti na Jana Velebu podali Pavel Kindlmann, Hana Šantrůčková a Jakub Hruška.

U soudu byl ze žalujících osobně přítomen jen Jakub Hruška, Kindlmann a Šantrůčková se omluvili. „Žalujeme ho proto, že o nás šířil nepravdivé informace, které nás mohou profesně poškodit," uvedl Jakub Hruška před začátkem jednání. Případ se týká Velebových výroků zveřejněných loni v Parlamentních listech. Velebův právník Vojtěch Vyhnal ovšem v úvodu uvedl, že zmiňované výroky se cti vědců nemohly dotknout, a omluva proto nepřichází v úvahu. Veleba, který se soudu zúčastnil, to řekl už před jednáním. „Nemíním se omlouvat. Šumavu docela dobře znám, a znám i názor většiny starostů, co tam žijí, a ten je stejný jako můj," sdělil senátor.

Rovina faktická a újma na cti

Jakub Hruška, který externě přednáší na Univerzitě Karlově, před soudem řekl, že se Velebovými výroky cítí být dotčen v rovině faktické i kvůli újmě na cti. Popsal, že oba granty, na nichž se osobně podílel jako člen České geologické služby a které Veleba v tisku rovněž zmiňoval, se Šumavy vůbec netýkaly. Jeden grant se podle něj zabýval oblastí Novohradských hor a druhý lesy na Zakarpatské Ukrajině.

Senátor před soudem mimo jiné uvedl, že mu v souvislosti s granty šlo o transparentnost využití veřejných prostředků, z nichž jsou placeny. „Vzhledem k tomu, že jsou to veřejné peníze, myslím si, že by se měla vyvinout nějaká legislativní aktivita k tomu, aby se hospodaření s granty zprůhlednilo. Přemýšlím o tom, že se v souvislosti s tím objednám u ministra financí," vyjádřil se Jan Veleba ještě před soudním jednáním.

Senátorův zástupce pak řekl, že velkou část sporného textu Jan Veleba doslovně převzal od českobudějovické lékařky Jitky Markové, kterou Šantrůčková, Kindlmann a Hruška také zažalovali a jež se jim podle výroku soudu omlouvat nemusí.

Právní zástupce žalujících Miloš Tuháček k tomu uvedl, že Jitka Marková má nařízeno vědcům zaplatit náklady řízení. Soudkyně Jana Homolová podotkla, že rozhodnutí krajského soudu u tohoto případu ještě není pravomocné.

V pozadí kauzy je dlouhodobý spor o ochranu přírody, rozšíření divočiny a rozvoj obcí v Národním parku Šumava.

Soudkyně Jana Homolová za účelem doplnění dokazování jednání odročila. Soud bude pokračovat 6. ledna.