Zatímco v řadě evropských je takovéto teoretické zkoušení budoucích řidičů s využitím moderních technologií standardem, v Česku se jedná o překotnou novinku. „Konečně se začnou testy takzvaně hýbat i u nás,“ pochvaluje změnu předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

Nové otázky budou do testů zařazovány postupně s tříměsíčními odstupem. „Pětatřicet nových otázek bude poprvé nasazeno 24. října,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Další nové otázky by měly být nasazené od 1. ledna.

Rozšíření počtu testovacích otázek schvalují i zkušební komisaři. „Všechno, co povede ke snížení nehodovosti, je dobré,“ říká místopředseda Asociace zkušebních komisařů Pavel Ctibor. Menší problém má však s načasováním.

„Spousta žadatelů byla nemocná, byla tu epidemie koronaviru a s ní související opatření. Některé klienty odbavujeme ještě nyní. Do toho skončily prázdniny. Možná by bylo vhodnější delší přechodné období. Tím ale střílím i do našich řad. Měli jsme možnost se k tomuto vyjádřit,“ připouští místopředseda.

Náročnější testy

V horizontu dalších dvou let by se pak měly závěrečné teoretické zkoušky zcela proměnit. Mohly by být tvořené převážně právě dynamickými „video otázkami“ zaměřující se na celou řadu specifických situací: setkání s tramvají, cyklistou, řidičem nedodržujícím pravidla, projížděním obytné zóny, křižovatkou a v neposlední řadě nasimulování změn počasí.

Udělali byste nyní autoškolu? Zkuste si nové otázky ZDE

„Studenti se tak budou muset mnohem více zamyslet nad otázkou. Videa umožní si situaci prohlédnout a zvážit veškerá rizika. Chceme přemýšlejícího řidiče za volantem. To je náš cíl,“ říká Horčička.

To ovšem nebude jediná změna. Zatímco nyní musí žadatelé o řidičské oprávnění odpovědět na 25 testovacích otázek, v budoucnu by jich mohlo být více. Rapidně by se měl navýšit i celkový počet otázek připravovaných pro závěrečné zkoušky.

„Vnímáme obrovské rozdíly mezi teoretickém zkoušení žadatelů v zahraničí a u nás v Česku. Průměr základních otázek pro závěrečné testy je v EU dva tisíce. My jich máme 855. U nás je závěrečný test složen z 25 otázek, průměr v EU je čtyřicet,“ dodává šéf asociace autoškol.

Kolik otázek by nakonec mohlo být u závěrečných zkoušek, ale zatím není zřejmé. Ministerstvo a zástupci autoškol se na tom chtějí dohodnout v rámci přípravy novely zákona.