A jak to tedy bude letos?

Prostě si zazpíváme v domácím prostřední v rodinném kruhu či, pokud by to epidemiologická situace dovolila, v malých skupinách s dostatečnými rozestupy třeba před vašim domem, na návsi či kdekoliv jste byli zvyklí. Pořád však musí platit, že zdraví je na prvním místě.

Česko zpívá koledy
Zpívání koled s Deníkem začalo před devíti lety. Podívejte se na minulé ročníky

Stejně tak se nemění, že akce Česko zpívá koledy je hromadnou akcí, kdy zpívání těch nejkrásnějších vánočních písní ve stejný čas na dálku propojí obyvatele napříč naší vlastí. A opět  věříme, že se k nim přidají i krajané žijící v zahraničí.

Kdy musí být
zavřeny obchody:

24. 12. od 12:00,

25. 12. celý den,

26. 12. celý den,

1. 1. 2021 celý den.

„Také letos se můžete k účasti přihlásit na našich webových stránkách na adrese ceskozpivakoledy.cz. Následně od nás získáte odkaz na společný stream, na kterém bude 9. prosince tempo i tóny udávat v přímém přenosu Čechomor. V letošním roce máme připravenou zvukovou pohlednici, kterou může každý čtenář odeslat z webu svým blízkým,“ uvedla za pořádající Deník manažerka marketingu Jitka Peroutková.

Jako každý rok nám pak můžete do redakce poslat fotky a videa z vašeho zpívání a my vám je s velkou radostí uveřejníme na webových stránkách, abyste se tak mohli našim prostřednictvím podělit s dalšími o kus překrásné atmosféry, kterou adventní čas v Česku, na Moravě i ve Slezsku nabízí. „Česko zpívá koledy je největší spontánní vánoční akce v naší republice,“ připomíná Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku z vydavatelství Vltava Labe Media.

Hned, jak začala epidemie koronaviru, vrhla jsem se na Netflix a zcela náhodně si pustila Grace a Frankie. Hodně mi to pomohlo v náladě, vzpomíná Iva Janžurová.
Poselství hvězd. Janžurová, Matásek či Preissová napsali emotivní dopisy lidem

Tradice společného zpívání na náměstích vznikla na západu Čech a společně s dalšími nadšenými zpěváky ji Deník rozšířil do dalších měst a obcí v zemi. A když se podíváme trochu do historie, tak nás rok od roku přibývá. V roce 2011 zpívalo 14 míst, v roce 2015 šlo o 730 míst a vloni už padla hranice 1000 míst.

Za tu dobu se na potěšení lidí v ulicích podílela i řada známých interpretů. Ve Vítkovicích to byl například Jarek Nohavica, v Českých Budějovicích Slza, v Praze Čechomor či Divokej Bill a ve Zlíně potěšila příchozí zpěvačka Dasha nebo Fleret.

Podívejte se na některé loňské ročníky:

2019

2018

2017

2016

2015

Vánoční hudba nebyla jen záležitostí kostela

Na dodržování tradic a zvyků v Čechách a na Moravě se ve své diplomové práci v roce 2017 zaměřila studentka Masarykovy univerzity v Brně Jana Valmová. Na základě prostudované odborné literatury uvedla, že už ve středověku byly různé vánoční melodie zachyceny v církevních zpěvnících, mnohé z nich prošly proměnou a staly se impulzem k vážné vánoční hudbě v umělecké sféře či zlidověly a přispěly k rozvoji vánočních koled a prosté vánoční muziky.

Rovněž mnohé současné vánoční koledy mají své hudební kořeny, které sahají až několik století zpět. Na oblibě získaly také pastorely, které si své místo udržely dodnes, nejoblíbenější a nejznámější je skladba Jana Jakuba Ryby Česká mše vánoční, latinsky Missa pastoralis bohemica, zvaná také Hej, mistře.

Vánoční hudba však nebyla pouze záležitostí kostela, ale pronikala mnohem dále – stala se součástí vánoční obchůzky.

Připomíná, že název koleda pochází z římských lednových přání zvaných Calendae Januariae. Pojem koleda zahrnuje nejen obřadní schůzky, ale také samotnou nadílku darovanou při obchůzce a v neposlední řadě označuje také písně či říkadla spojené s obchůzkami.

Staročeský adventní věnec
Staročeský adventní věnec: vyrobit ho není těžké, jde to v osmi krocích

Ve vánočním čase se na koledu chodilo o Štědrém večeru, na sv. Štěpána, na Nový rok a na Tři krále. V obsahu koled je zakódována lidová podstata, smysl obřadu a jejich estetická působivost. Koleda vyjadřuje přání zdraví, štěstí, požehnání, hojnost dobytka či úrodu na poli, vystupují v nich Bůh, Ježíšek či andělé a svatí.

„Moderní doba se ukazuje jako nepříznivá pro dodržování různých zvyků a tradic. Lidé mnohdy ani neznají smysl, který je za jednotlivými svátky či zvyky ukryty. Dochází také k vytrácení zvyků z povědomí a života obyvatel. Na vině můžou být různé vlivy třetího tisíciletí – časový nápor, komerční průmysl, různé technologické vymoženosti či prolínání kultur – které významně ovlivňují a přetváří náš život. Tradice nesou odkaz našich předků, duchovní hodnoty a základ našeho národa, je tedy poměrně důležité je znát a snažit se je zachovat,“ uvedla Jana Valmová ve svém bádání.

A co si letos společně zazpíváme?

1. Nesem vám noviny

2. Narodil se Kristus Pán

3. Půjdem spolu do Betléma

4. Jak jsi krásné, neviňátko

5. Pásli ovce Valaši

6. Vánoce, Vánoce přicházejí