Příští rok je čeká řada změn. Především ve společné části maturitní zkoušky, v níž zůstává jen didaktický test, ať už se to týká matematiky, českého či cizího jazyka. Písemnou a ústní část budou mít v kompetenci školy. Pokud si žáci u státní maturity zvolí angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu, čeká je v profilové ústní části patnáctiminutový monolog.

Zavřené školy, distanční výuka dětí.
Učení online: Ukázalo hned několik Achillových pat českého školství

Ve vyhlášce ministerstva školství z letošního října se píše, že „ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat“. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu a trvá patnáct minut. A právě tento způsob konání ústní prověrky kritizuje Učitelská platforma. 

Návrat do minulosti

„Studenti se čtyři roky připravovali na zkoušku složenou ze tří kratších zadání na různá témata a jednoho pětiminutového podle zaměření školy a studovaného oboru,” říká Eva Píšová, členka Asociace metodiků cizích jazyků, jež má ve výuce angličtiny téměř třicetiletou praxi.

Podle ní bude změna velmi náročná především pro žáky středních odborných škol, kteří nemají k takto dlouhému projevu na jediné téma dostatečné jazykové prostředky.

„Navrhujeme, aby byla monotematičnost z vyhlášky vyškrtnuta, protože maturita by měla ověřit schopnost jazyk používat napříč tématy,“ uvádí předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová, která vyučuje angličtinu na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích.

Pivo - ilustrační foto
Český žák uvařil v rámci Erasmu na stáži pivo. Ve Skotsku ho točí dodnes

Ministerstvo školství ale upozorňuje, že zadání ústní zkoušky plně odpovídá požadovaným výstupům pro všechny typy maturitních oborů. Kvůli vyhlášce se ovšem nebudou moci uplatnit moderní formy zkoušení, jako je obhajoba projektu nebo maturitní práce v cizím jazyce. 

Monotematickou zkoušku z cizího jazyka dosud absolvovali jen někteří žáci humanitně zaměřených škol, kteří maturovali z jednoho cizího jazyka v rámci společné části. Maturanti z odborných škol skládali pouze státní maturitní zkoušku s využitím pracovních listů, které obsahovaly čtyři různá témata.

Řemeslo i studium

Ministerstvo školství aspoň potěší budoucí žáky vybraných oborů odborných škol. Příští rok se jim otevře možnost získat výuční list před složením maturitní zkoušky. Týká se to 29 čtyřletých oborů kategorie L0 a 84 tříletých oborů H, kam kupříkladu patří elektrikář, instalatér, montér suchých staveb, pekař, cukrář, štukatér nebo ošetřovatel.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný
Vakcinovat budeme včas, ujistil Blatný. Jako první přijdou na řadu zdravotníci

Znamená to, že pokud by středoškolák u maturity propadl, nezůstane mu jen vysvědčení z 9. třídy základní školy, ale bude mít v ruce doklad o ukončení tříletého učňovského oboru. Naopak kdyby u závěrečné učňovské zkoušky neuspěl, pokračuje bez problémů dál do čtvrtého ročníku SOŠ. Žáci příslušného maturitního a učňovského oboru se budou vzdělávat podle školního programu, který zahrnuje obsah maturitního i nematuritního studia