Ovšemže jsme o přestávkách taky svačili a záviděli si navzájem nezdravé pokrmy, neboť ty zdravé nám chutnaly méně. V časech mého dětství nebylo dovoleno brát si do školy jakékoliv nápoje. Nemohli jsme tak o přestávkách dodržovat pitný režim.

Na rozdíl od novějších časů, kdy před několika lety došlo k události, o níž se pak v novinách psalo:

Fejeton spisovatele Rudolfa Křesťana vyšel v časopise Vlasta.

„V jedné z pelhřimovských základních škol se opil třináctiletý žák sedmé třídy. O velké přestávce vytáhl láhev, v níž měl kolu se slivovicí a rumem. Pro opilého chlapce musela přijet záchranná služba a odvézt ho do nemocnice.“

Jak vyplývá z této drsné informace, i dodržování pitného režimu může mít svá úskalí.

Svačina pro školáky
Jak by se měli stravovat školáci? Podívejte se na jídelníček

Kromě přestávek školních existuje i spousta dalších přestávkových druhů. Například v rámci divadelního představení. Jsou vítány diváky, kteří si mohou protáhnout nohy a dát si chlebíček, aby pak zásluhou ukápnuté majonézy na šatech měli vzpomínku na zhlédnuté drama.

Zmíněnou přestávku vítají i herci, ovšem ne všichni. Z mládí si pamatuji, že v karlovarském divadle se tradovalo, že tamní herečka se přimlouvala u režiséra, zda by se jedno z delších představení nemohlo hrát bez přestávky, protože jí vždycky ujede poslední autobus.

Jestliže přestávky u divadelních představení a u koncertů nejsou předmětem nějakého striktního nařízení, pak v případě zákoníku práce jde o povinnost, kterou upravuje § 88.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Cituji aspoň vstupní větu: „Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci pak musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.“

Dodávám, že do repertoáru zaměstnaneckých přestávek patří i ty takzvané bezpečnostní. Například pro profesionální řidiče platí, že (opět cituji): „… řidič automobilu do 3,5 tuny nesmí překročit maximální dobu řízení, která je stanovena na 4,5 hodiny. Je povinen nejdéle po uplynutí této doby zastavit, přerušit řízení a dát si bezpečnostní přestávku v trvání nejméně 30 minut…“

Emoční vývoj a socializace zapojení dítěte do lidské společnosti vstupem do školy výrazně postupuje
Všichni na psychiatrii nechodí, ale mnozí si se sebou neví rady

Zcela jinou zvláštní povahu mají pro šachisty předepsané časové přestávky mezi jednotlivými tahy. Jde o nařízený nemilosrdný limit pro povinnost pokračování dalším tahem. Po přetáhnutí tohoto času je zle.

Viz případ, kdy šachista Vlastimil Hort v roce 1978 v utkání se slavným ruským Borisem Spasským měl už téměř jasné vítězství na své straně. V zamyšlení však překročil časový limit a vidina výhry se zhroutila. Později s nadhledem prohlásil: „Ten časově zmeškaný tah by mi měli vytesat na náhrobek.“

Vlasta je moderní časopis plný inspirace a zajímavého čtení. V pravidelných rubrikách rozebírá aktuální ženská témata, zabývá se partnerskými i mezilidskými vztahy, současnými trendy v kosmetice, módě, jídle i cestování. Přináší zajímavé rozhovory s osobnostmi, názory odborníků a nechybí ani televizní program. Týdeník Vlasta znamená rozmazlování, které si může dovolit každá žena.

Poodstoupím-li do jiné přestávkové sféry, pak za zmínku stojí i tradiční nárokové přestávky na oběd. Bývají pravidelné, což v některých případech může mít i nečekané důsledky.

Konkrétně mám na mysli kriminální případ ze Vsetína. V tamní směnárně si zloděj vyčíhnul, kdy směnárnice chodí pravidelně obědvat. Během příslušné přestávkové půlhodiny se vloupal k opuštěným penězům a „naobědval“ se tam i on.

Zcela jiný význam mají přestávky při fotbalovém utkání. Trenér má v poločase možnost svými radami docela významně ovlivnit druhou polovinu utkání. Bývalo tomu tak už v našem žákovském mužstvu TJ Jiskra Stará Role s dobromyslným trenérem panem Feketem. O přestávce nám uděloval jistě cenné rady, byť jsme jim příliš nerozuměli. Byly totiž částečně v maďarštině, protože mu byla vlastní.

Význam fotbalových přestávek je značný i v kopané na úrovni nejvyšší. Dokládá to portál fotbalových trenérů v článku s titulkem Rady a tipy pro poločasovou přestávku.

Saša školí učitele po celém Česku
Školy potřebují více respektu a spolupráce, tvrdí Saša Dobrovolná

Jak z naznačených příkladů vyplývá, souvislosti přestávek mohou být vskutku různorodé. Všem je však společné, že mají nezastupitelný význam. Platí to i o úvodem zmíněných přestávkách ve škole.

Když se ministerstvo školství svého času zabývalo myšlenkou na jejich zkrácení z deseti minut na pouhých pět, jsem rád, že tehdy zvítězil rozum a návrh byl výsledně zamítnut.

Domnívám se, že těch deset minut je dobrých nejen pro žáky, nýbrž stejně tak i pro pedagogy, neboť i oni si mají jistě ve sborovně co říct.

Rudolf Křesťan

Český spisovatel a novinář. První fejeton zveřejnil v 16 letech a od té doby jich publikoval přes dva tisíce. Byl jednou z hlavních postav časopisu Mladý svět, působil v něm skoro 30 let. Je na volné noze. Vydal dvacet knih. Jeho žena Magdalena je malířka.