Ovšemže jsme o přestávkách taky svačili a záviděli si navzájem nezdravé pokrmy, neboť ty zdravé nám chutnaly méně. V časech mého dětství nebylo dovoleno brát si do školy jakékoliv nápoje. Nemohli jsme tak o přestávkách dodržovat pitný režim.

Na rozdíl od novějších časů, kdy před několika lety došlo k události, o níž se pak v novinách psalo:

Fejeton spisovatele Rudolfa Křesťana vyšel v časopise Vlasta.

„V jedné z pelhřimovských základních škol se opil třináctiletý žák sedmé třídy. O velké přestávce vytáhl láhev, v níž měl kolu se slivovicí a rumem. Pro opilého chlapce musela přijet záchranná služba a odvézt ho do nemocnice.“

Jak vyplývá z této drsné informace, i dodržování pitného režimu může mít svá úskalí.

Kromě přestávek školních existuje i spousta dalších přestávkových druhů. Například v rámci divadelního představení. Jsou vítány diváky, kteří si mohou protáhnout nohy a dát si chlebíček, aby pak zásluhou ukápnuté majonézy na šatech měli vzpomínku na zhlédnuté drama.

Zmíněnou přestávku vítají i herci, ovšem ne všichni. Z mládí si pamatuji, že v karlovarském divadle se tradovalo, že tamní herečka se přimlouvala u režiséra, zda by se jedno z delších představení nemohlo hrát bez přestávky, protože jí vždycky ujede poslední autobus.

Jestliže přestávky u divadelních představení a u koncertů nejsou předmětem nějakého striktního nařízení, pak v případě zákoníku práce jde o povinnost, kterou upravuje § 88.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Cituji aspoň vstupní větu: „Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci pak musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.“

Dodávám, že do repertoáru zaměstnaneckých přestávek patří i ty takzvané bezpečnostní. Například pro profesionální řidiče platí, že (opět cituji): „… řidič automobilu do 3,5 tuny nesmí překročit maximální dobu řízení, která je stanovena na 4,5 hodiny. Je povinen nejdéle po uplynutí této doby zastavit, přerušit řízení a dát si bezpečnostní přestávku v trvání nejméně 30 minut…“

Zcela jinou zvláštní povahu mají pro šachisty předepsané časové přestávky mezi jednotlivými tahy. Jde o nařízený nemilosrdný limit pro povinnost pokračování dalším tahem. Po přetáhnutí tohoto času je zle.

Viz případ, kdy šachista Vlastimil Hort v roce 1978 v utkání se slavným ruským Borisem Spasským měl už téměř jasné vítězství na své straně. V zamyšlení však překročil časový limit a vidina výhry se zhroutila. Později s nadhledem prohlásil: „Ten časově zmeškaný tah by mi měli vytesat na náhrobek.“

Vlasta je moderní časopis plný inspirace a zajímavého čtení. V pravidelných rubrikách rozebírá aktuální ženská témata, zabývá se partnerskými i mezilidskými vztahy, současnými trendy v kosmetice, módě, jídle i cestování. Přináší zajímavé rozhovory s osobnostmi, názory odborníků a nechybí ani televizní program. Týdeník Vlasta znamená rozmazlování, které si může dovolit každá žena.

Poodstoupím-li do jiné přestávkové sféry, pak za zmínku stojí i tradiční nárokové přestávky na oběd. Bývají pravidelné, což v některých případech může mít i nečekané důsledky.

Konkrétně mám na mysli kriminální případ ze Vsetína. V tamní směnárně si zloděj vyčíhnul, kdy směnárnice chodí pravidelně obědvat. Během příslušné přestávkové půlhodiny se vloupal k opuštěným penězům a „naobědval“ se tam i on.

Zcela jiný význam mají přestávky při fotbalovém utkání. Trenér má v poločase možnost svými radami docela významně ovlivnit druhou polovinu utkání. Bývalo tomu tak už v našem žákovském mužstvu TJ Jiskra Stará Role s dobromyslným trenérem panem Feketem. O přestávce nám uděloval jistě cenné rady, byť jsme jim příliš nerozuměli. Byly totiž částečně v maďarštině, protože mu byla vlastní.

Význam fotbalových přestávek je značný i v kopané na úrovni nejvyšší. Dokládá to portál fotbalových trenérů v článku s titulkem Rady a tipy pro poločasovou přestávku.

Jak z naznačených příkladů vyplývá, souvislosti přestávek mohou být vskutku různorodé. Všem je však společné, že mají nezastupitelný význam. Platí to i o úvodem zmíněných přestávkách ve škole.

Když se ministerstvo školství svého času zabývalo myšlenkou na jejich zkrácení z deseti minut na pouhých pět, jsem rád, že tehdy zvítězil rozum a návrh byl výsledně zamítnut.

Domnívám se, že těch deset minut je dobrých nejen pro žáky, nýbrž stejně tak i pro pedagogy, neboť i oni si mají jistě ve sborovně co říct.

Rudolf Křesťan

Český spisovatel a novinář. První fejeton zveřejnil v 16 letech a od té doby jich publikoval přes dva tisíce. Byl jednou z hlavních postav časopisu Mladý svět, působil v něm skoro 30 let. Je na volné noze. Vydal dvacet knih. Jeho žena Magdalena je malířka.