Učivo by se mělo rozdělit na jádrové, jež musí zvládnout každý žák. Podle individuálních schopností ho pak obohatí rozvíjející obsah. To vše bude podřízeno cílům, jež se vejdou pod pojem gramotnosti a kompetence.

Změny ve školáchZměny ve školáchZdroj: Deník„Musíme najít správnou míru mezi lpěním na zbytečných detailech a ignorantstvím závislým na Googlu. Budeme klást důraz na kritické myšlení, hledání souvislostí, porozumění textu,“ dodal Petr Gazdík.

Odborníky čeká definování sedmi stěžejních kompetenčních oblastí. Tentokrát se centrum chce vyhnout tomu, že se něco vymyslí v Praze, rozešle do regionů, ty to předají školám, kde se vše založí do šuplíku, aby bylo co ukázat inspektorům. „Zásadní bude podpora, sdílení, spolupráce,“ uvedl člen expertního panelu Jan Jiterský.

Modelové úlohy 

Učitelé budou mít k dispozici modelové úlohy, aby bylo zřejmé, jakých kompetencí má žák dosáhnout v každém oboru. O serióznosti ministerského záměru svědčí i to, že finální znění budou mít na starost lidé, kteří vzejdou z výběrových řízení.

„Nejdůležitější je vyjasnit si základní východiska, aby bylo zřejmé, co se musí změnit. To, kolik se toho nakonec bude učit třeba o syslovi, necháváme až na úplný závěr,“ sdělil člen panelu Dominik Dvořák. Jisté už ale například je, že druhý cizí jazyk bude volitelný.

Učitel. Ilustrační snímek
Problém českého školství? Srážka se sborovnou často odradí i nadšené kantory

Ministr si hodně slibuje od zapojení široké učitelské, ale též rodičovské veřejnosti.

První výstupy by měly být známy letos v červnu. Nově by se mělo učit na prvním stupni ZŠ již za tři roky a kompletně od 1. září 2029.