Pohádkami z klubíčka souboru Kuba Plzeň začala včera v Havlíčkově Brodě v pořadí již 22. divadelní přehlídka pod názvem Dospělí (pro radost) dětem. Areál KD Ostrov se tak na tři dny stal místem kouzelného setkávání pohádkových postav, kde dobro vždycky zvítězí nad zlem.

Součástí třídenního pohádkového festivalu je rovněž dobročinná výstava pod názvem Moje nejmilejší pohádková postava, literární soutěž a galerie Stonožka, kde si návštěvníci mohou zakoupit některá výtvarná díla z minulých ročníků a přispět tak na dobrou věc. „Výtěžek bude věnován dětské psychiatrické léčebně v Opařanech, na krmení pro tamní zvířecí farmu," upřesnila za pořadatele přehlídky,Sdružení Adivadlo, Ludmila Honzová.

Divadelní inscenace  jsou k vidění v pátek, sobotu a v neděli, a je opravdu z čeho vybírat, neboť divadelní přehlídky pro děti a mládež se účastní pravidelně herecké soubory z celé republiky. Těšit se mohou malí i velcí diváci na více než desítku představení a také tradiční pohádkový průvod, který letos přehlídku neotevře, jak tomu bylo v minulých letech, ale slavnostně ji v neděli ukončí.

Divadelní soubor Kuba Plzeň se přehlídky v Havlíčkově Brodě účastní pravidelně. „Jezdíme do Brodu každý rok, ale letos jsme tady jen na otočku, což nás rzí, protože na Vysočinu jezdíme rádi,"prozradil plzeňský herec Petr Mlád.  Plzeňský soubor hraje pro děti i dospělé, ale podle Petra Mláda je hraní pro děti mnohem náročnější. „Děti vám nic neodpustí, nejsou tak informovaní jako dospělí, proto je potřeba hrát tak aby vám rozuměly. Některé narážky a jinotaje děti ještě nechápou, nehledě na to, že divadelních textů určených pro děti je minimum, proto si pohádky většinou píšeme sami," vysvětlil Petr Mlád.

Pořadatelem přehlídky je Sdružení Adivadlo Havlíčkův Brod. Pořadatelskou službu během celé akce, která trvá až do neděle, zajišťují rovněž herci z Adivadla, kteří se už smířili s tím, že KD Ostrov neopustí od rána do večera. Divadelní přehlídka je postupová, porota doporučí nejlepší soubor na Národní přehlídku divadla pro děti a mládež, ovšem kvalita hereckých výkonů jednotlivých souborů je různá.

„Nazvala bych to termínem střídavě oblačno. Za prvé, jak už bylo řečeno mnohokrát, není dostatek kvalitních textů her pro děti. Většina souborů stále dokola opakuje již několikrát hrané pohádky nebo divákům nabízí různá souborová dramata. Ale díky za to, neboť hrát divadlo pro děti je řehole, kterou dnes ocení jen málokdo. Herců, kteří by byli ochotni hrát divadlo pro děti na amatérské scéně ubývá," konstatuje Honzová.