Patří Přibyslavi a kromě ní tam sváží odpad Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a asi sto obcí z oblasti. Nad její další podobou a budoucností se schází zástupci obcí a měst minimálně jednou ročně, tři největší města pak i častěji.

Právě tři velká města připravila integrovaný projekt, kam by byla zapojena celá řada partnerů. Kraj zafi nancoval studii jeho proveditelnosti, která byla v lednu hotová. „Dopadla úspěšně. Nyní jednáme s krajem a promýšlíme systém svozu v příštích letech. Naším záměrem je na skládku vozit procentuálně méně a rozšířit ji například o velkou separační linku, kde by se dotřiďoval odpad z popelnic, kovy, kompost a další využitelné odpady,“ vysvětlil záměr uvolněný radní Havlíčkova Brodu Tomáš Hermann.

Otázkou však zůstává, zda zbytek odpadů vozit do nějaké velké spalovny nebo cementárny, nebo na Vysočině spojit síly a koncové zařízení jako například teplárnu vybudovat tady. „Osobně se kloním spíše k tomu dohodnout se s odběrateli mimo kraj,“ dodal uvolněný radní Hermann.