V souvislosti s tím začíná být stále aktuálnější otázka, zda budou pojmenovány místní ulice. „O možnosti pojmenovat u nás ulice jsme hovořili na jednom ze zasedání,“ potvrdil místostarosta Štoků Miloslav Dáňa.

Z technického hlediska by uskutečnění tohoto záměru neměl být pro městys problém, způsobilo by to ale nemalé starosti místním občanům. „Kdybychom k tomuto kroku přistoupili, každý z u nás trvale žijících obyvatel by si musel nechat vystavit nový občanský průkaz,“ upozornil štocký místostarosta.