„Kapacita je už téměř vyčerpána a brzy bychom museli řešit nové prostory. Stát na město převádí kasárna na letišti, kde jsme vytipovali tři objekty, které by se nám pro účely archivu hodily,“ vysvětlil místostarosta Libor Honzárek.

Nakonec si radnice vybrala budovu bývalého skladu. Letos bude tedy vypracována projektová dokumentace a v průběhu dalších dvou let se postupně přebuduje objekt na moderní archiv.

„Je to pro město priorita. Chceme mít svůj dobře vybavený a zabezpečený archiv s vhodnými klimatickými podmínkami,“ přidala se starostka Jana Fischerová (ODS). V první fázi oprav budovy se počítá s investicí kolem čtyř milionů.