„Stávalo se nám, že jsme připravili všechny podklady, prodej schválili, a žadatel se smlouvou nepřišel. V jednom případě šlo dokonce o dva roky,“ vysvětlil místostarosta Čeněk Jůzl. Dnes musí přijít do 60 dnů od vyzvání, jinak přijaté usnesení k tomuto prodeji přestává automaticky platit. Druhá aktualizace zásad se týká zemních výkopů, které organizuje a financuje město.

Nebude už možné, aby různí investoři „přihodili“ do výkopu například optické kabely. Kromě věcného břemene se budou na výkopu spolupodílet i finančně, a to stokorunou za metr.