Trasa pochodu měří 30, 40 a 50 kilometrů. Podmínkou účasti na pochodu je věk minimálně 18 let, odpovídající fyzická kondice a schopnost domluvit se německy nebo anglicky.

Náklady na pobyt v Nizozemí hradí Přibyslavským jeden z členů městského zastupitelstva v Mooku. Počet pozvánek je ale omezený, proto je třeba podat včas přihlášky. Přibyslav se zúčastnila tohoto pochodu už jednou a to v roce 2005.