První z nejmenších knihoven na Havlíčkobrodsku zanikly, přestože se Krajská knihovna Vysočiny snaží pomáhat, jak může. Existenci či konec půjčoven však mají pod palcem většinou zastupitelstva obcí, která rozhodují, zda uvolní peníze na počítač a internet.

„Pokud je nechtějí platit sami z peněz obce, mohou do konce května požádat o připojení knihovny ministerstvo informatiky. Zřízení přípojky a paušál za připojení hradí stát, obce většinou musí pořídit techniku. I na tu třeba loni šedesáti procenty přispíval kraj Vysočina,“ vysvětlila Irena Hodžová z Krajské knihovny Vysočiny.

Počítač by tam „nepřežil“

Přitom žádost na ministerstvo není nijak složitá. Větší problém však Hodžová vidí u některých místností, ve kterých malé knihovny existují. V malých, nevětraných místech většinou nejsou nejlepší podmínky pro to, aby tam fungoval počítač. Zastupitelstvo v Úsobí zrušilo nedávno knihovnu v malé obci Chýška.

„Neměla ani vlastní knižní fond, používala pouze výměnný fond z knihovny ze Štoků. Její provoz byl plánován řádově hodinu týdně, ale byl ještě menší,“ řekl starosta Úsobí Karel Kameník. Knihovna v Havlíčkově Borové má pod sebou knihovničku v nedalekém Peršíkově.

„I tam se ji snažíme udržet, přestože má pouze sedm čtenářů starších sedmdesáti let. O zavádění internetu jsme ale neuvažovali,“ vysvětlila knihovnice a zároveň místostarostka Jaroslava Hájková.

Krajská knihovna Vysočiny se všemožně snaží vyjít malým knihovnám vstříc i přesto, že si internet nepořídí. „I nadále budeme poskytovat výměnné soubory knih, protože si u nás obce na nákup výměnného fondu většinou přispívají mnoho let,“ řekla Irena Císařová, vedoucí útvaru veřejných knihoven.

Díky této službě a díky meziknihovní výpůjční službě tak dostane čtenář i v nejmenší obci na Havlíčkobrodsku, kde funguje knihovna, jakoukoli knihu, kterou shání.