V digitální podobě je již např. Kancionál Pavla Mělnického z roku 1506. Pro badatele by se měla digitální podoba těchto vzácných knih objevit i na internetu. Zatím je vše na počátku, ale digitalizace sbírek je trend všech paměťových institucí.

Digitalizace se týká například i vlastivědného sborníku Havlíčkobrodsko, které muzeum vydává spolu se Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě. „Řadu sborníků už nemáme v tištěné podobě, a lidé o ně stále mají zájem. Proto je zdigitalizujeme a vyvěsíme na web muzea,“ prozradil vizi ředitel muzea Jiří Jedlička. Webové stránky projdou grafickou úpravou, ale digitální podoba sborníků se objeví již na stávajících stránkách.

„V současné době provádíme také digitální evidenci odborné knihovny muzea do databáze Clavius, tedy do stejné evidence, jakou používají knihovny. Díky elektronickému katalogu na internetových stránkách lidé pohodlně zjistí, zda je kniha v muzeu k dispozici,“ doplnil ředitel.