Studenti soutěžili celkem v sedmnáctce soutěžních oborů od matematiky přes zemědělství, zdravotnictví až po historii a filozofii.

Do krajského kola postoupilo celkem čtyřicet devět studentů z celé Vysočiny. Jedním z důvodů, proč se krajské kolo konalo na státním gymnáziu, bylo také to, že nejvíce prací je právě z Třebíče.

„Podařilo se mi sestavit devět komisí. Převážně se skládají z učitelů, ale jsou mezi nimi i odborníci na daná témata,“ shrnuje předseda krajské komise Stanislav Prokop. Kraj Vysočina reprezentují studenti na celostátních přehlídkách SOČ již sedm let.

Každý student si musel připravit prezentaci svého tématu a ten pak obhájit. Komise a přísedící studenti pak navazovali příslušnými dotazy. „Některé texty byly v hebrejštině, takže jsem je nejprve musel převést do angličtiny, což v dnešní době není takový problém,“ říká Michal Dufek, který se zabýval izraelsko-arabským konfliktem.

Karolina Křivská a Pavla Vašíčková si vybraly téma Životní prostředí na Chotěbořsku. „Myslíme si, že životní prostředí je problematika, která je dnes aktuální. Převážnou část informací jsme čerpaly ve sběrných dvorech apod. Svoji práci jsme podpořily veřejným průzkumem. Lidé odpovídali, že o životní prostředí se starají, ale asi ne všichni mluvili pravdu.“ Obě dvě studentky z chotěbořského gymnázia postupují do celostátního kola.