Nákladem zhruba 30 milionů korun došlo ke zvýšení kvality vyráběných směsí a jsou splněny všechny podmínky pro ekologický provoz zařízení. Mimo jiné došlo k výměně hydraulického ovládání za vzduchové, kdy už nebude docházet k nekontrolovatelným únikům hydraulické kapaliny.