Domov za dobu své existence poskytl zázemí desítkám žen, které se dostaly do bezvýchodné životní situace, zažily domácí násilí ze strany rodiny nebo partnera. Oslavy začaly 15. května v 9.30 hodin, zájemci měli až do 16 hodin možnost si Domov prohlédnout a seznámit se s podmínkami, ve kterých ženy žijí, a jak tráví volný čas.