Na FÚ se v dnešních dnech tvoří časové prostoje a daňoví poplatníci čekají dlouhé fronty. Těm se však lze jednoduše vyhnout, a to hned dvěma způsoby. Prvním jsou daňové složenky.

Jejich cílem je zbavit daňový subjekt povinnosti hradit manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti. Stačí jen vyplnit potřebné údaje a na poště zdarma uhradit. Druhý způsob pak tvoří bezhotovostní platba.