Akci Květinový den pořádalo krajské středisko Českého svazu žen. Prodej květin svěřilo do rukou studentů středních škol a členkám základních organizací ČSŽ. Letos bylo hlavním tématem Květinového dne rodinné prostředí, prevence rakoviny a výchova dětí ke zdravému způsobu života. Výtěžek z prodeje jde na konto Ligy boje proti rakovině.