„Někdo je hodně nervózní, někdo méně. Ale maturitu zvládají celkem dobře. Zatím všichni udělali,“ řekl učitel na chodbě. „Že jsem si radši místo němčiny nevzala matiku,“ zlobí se na sebe Hana Půžová, která během pár minut odchází na „potítko“.

Teď už je ale pozdě říkat kdyby. „Z němčiny máme asi všichni největší strach. Otázky z německé korespondence jsou dost těžké,“ vysvětlil další maturant Jakub Sobotka. Ten právě přišel ze zkoušky z češtiny. Vytáhl si otázku Doba pobělohorská a Jan Ámos Komenský. „Docela to šlo,“ komentuje svůj projev před porotou.

Hanka Půžová si vytáhla humor a satira v české literatuře. Porota na ní mohla oči nechat, Hanka totiž o prázdninách provádí v rodném domku Karla Havlíčka Borovského a jeho život umí odříkat do podrobností zpaměti.