Přihlásit se do soutěže může opravdu každý bez ohledu na věk, vzdělání nebo cokoli jiného, pokud soutěžící dodrží několik požadavků jako je velikost, počet snímků a jejich označení.

O tom všem se dozví zájemci na stránkách města nebo v kulturním zařízení KyTICe. Snímky mohou být pořízeny klasickým i digitálním fotoaparátem, ty nejlepší vybere odborná porota.

Kromě běžných kategorií se bude letos vybírat ještě jeden snímek nebo seriál fotografií, který získá Cenu starostky města. Uzávěrka soutěže je v polovině srpna, k vidění pak budou snímky na výstavě v září letošního roku.