Dívky ji sochaly do pískovce, chlapci do žuly a jejich výsledky posuzovala odborná komise v čele s ředitelem Granitu Lipnice Zdeňkem Knedlou coby nezávislým odborníkem.

Celkem zpracovala devítka špičkových mladých kamenosochařů materiál za zhruba tři sta tisíc, který škola získává díky sponzorům.