Avšak velká část programu se uskuteční na Vysočině, která je krajem s nejvyšším počtem skotu a zároveň krajem s nejvyšším podílem českého strakatého skotu.

Součástí zasedání je prezentace výsledků šlechtitelské práce v Radešínské Svratce, místě, které bylo při loňské Národní výstavě hejtmanem kraje Vysočina Milošem Vystrčilem povýšeno na Hlavní město strakatého skotu.